تاريخ:بيست و هفتم اسفند 1398 ساعت 15:07   |   کد : 765   |   مشاهده: 668
گزارش شماره 14

۹۹/۰۲/۲۷
 
ادامه گزارش کمپین یاری‌رسانی به تیم درمان برای ریشه‌کن کردن کرونا
از جمله فعالیت های انجام شده در اینهمکاری ها:

ارسال به استان کردستان

۲۰۰۰ عدد ماسک
۴۵۰ عدد گان بیمارستانی
۴۴۰ عدد شیلد

((ارسال به استان خوزستان شهرستان رامهرمز))

۳۵۰۰ عدد ماسک
۷۵۰ عدد گان
برای پیوستن به گروه تلگرام کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://t.me/joinchat/BHloFkaLtj6XoC5EMG5Qfw

برای پیوستن به گروه واتساپ کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://chat.whatsapp.com/E2WKODHqQYp9lzuYCNhG4h

*لینک  پرداخت از طریق بات:
 https://bahamta.com/c/49340-9275086

لینک اینستاگرام :
yavaran_1382@


_______________________________________________________________________________________________

گزارش شماره 13


((ادامه گزارش کمپین یاری‌رسانی به تیم درمان برای ریشه‌کن کردن کرونا))

از جمله فعالیت های انجام شده در این همکاری ها:

"ارسال به استان خوزستان"

 شهرستان اهواز :

۴۰۰۰ عدد ماسک

۹۵۰ عدد گان بیمارستانی

۲۲۰ عدد شیلد

شهرستان دزفول:

 ۴۵۰ عدد گان

 ۳۰۰۰ عدد ماسک

برای پیوستن به گروه تلگرام کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://t.me/joinchat/BHloFkaLtj6XoC5EMG5Qfw

برای پیوستن به گروه واتساپ کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://chat.whatsapp.com/E2WKODHqQYp9lzuYCNhG4h

*لینک  پرداخت از طریق بات:
 https://bahamta.com/c/49340-9275086

لینک اینستاگرام :
yavaran_1382@

_______________________________________________________________________________________________
گزارش ۱۲


((کمپین یاری رسانی به تیم درمان برای ریشه‌کن کردن کرونا))

١- ارسال ٣٠٠ لیتر مایع ضدعفونی کننده برای بیمارستان اکبر آبادی

٢- ارسال ۴٠٠ لیتر مایع ضدعفونی کننده برای بیمارستان فیروزگر

۳- ارسال ٢۴٠ عدد گان برای بیمارستان حضرت رسول

۴- ارسال ١۶٠ جفت ساق دست و پا برای بیمارستان حضرت رسول

۵- ارسال ۵۵٠ عدد شیلد بیمارستانی برای بیمارستان حضرت رسول

۶- ارسال ۵٠٠ لیتر مایع ضد عفونی کننده برای بیمارستان حضرت رسول

۷- ارسال ٢٣٠ عدد گان برای بیمارستان فیروزگر

۸- ارسال ۴٣٠ عدد شیلد بیمارستانی برای بیمارستان فیروزگر

۹ - ارسال ٣٠٠ لیتر مایع ضد عفونی کننده برای بیمارستان فیروزگر

۱۰- ارسال ۵٠٠ عدد گان برای علوم پزشکی سیستان و بلوچستان

۹- ارسال ۵۵٠ عدد شیلد بیمارستانی برای علوم پزشکی سیستان و بلوچستان

١٠- ارسال ١۵٠٠ لیتر مایع ضد عفونی کننده برای علوم پزشکی سیستان و بلوچستان

گزارشات ما را در سایت، اینستاگرام، گروه کمپین واتساپ و تلگرام یاوران دنبال فرمایید.

برای پیوستن به گروه تلگرام کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://t.me/joinchat/BHloFkaLtj6XoC5EMG5Qfw

برای پیوستن به گروه واتساپ کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://chat.whatsapp.com/E2WKODHqQYp9lzuYCNhG4h

*لینک  پرداخت از طریق بات:
 https://bahamta.com/c/49340-9275086

لینک اینستاگرام :
yavaran_1382@
_______________________________________________________________________________________________________________
((گزارش ۱۱))

*۱.خرید ۳۴ هزار متر پارچه تخصصی جهت تولید گان و ماسک
*۲.تحویل گان سرهمی

       بیمارستان فیروزگر====  ۱۰۰ عدد

       بیمارستان رسول اکرم==== ۲۰۰ عدد

       علوم پزشکی کردستان ==== ۵۱۰ عدد

*۳. تحویل ماسک معمولی

         بیمارستان روانپزشکی ایران==== ۲۰۰  عدد

         زندان قرچک==== ۲۰۰۰ عدد اهدایی موسسه رعدالغدیر

*۴. خرید و اهدای یک دستگاه یخچال برای بخش جدید بیمارستان فیروزگر توسط خیر

گزارشات ما را در سایت، اینستاگرام، گروه کمپین واتساپ و تلگرام یاوران دنبال فرمایید.

برای پیوستن به گروه تلگرام کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://t.me/joinchat/BHloFkaLtj6XoC5EMG5Qfw


برای پیوستن به گروه واتساپ کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://chat.whatsapp.com/E2WKODHqQYp9lzuYCNhG4h

*لینک  پرداخت از طریق بات:
 https://bahamta.com/c/49340-9275086


لینک اینستاگرام :
yavaran_1382@

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                   

گزارش شماره ۱۰


۹۹/۰۱/۱۰

((ارسالی به بیمارستان های تهران))

 کمپین یاری‌رسانی به تیم درمان برای ریشه‌کن کردن کرونا از جمله فعالیت های انجام شده در این همکاری ها:
((ارسالی به بیمارستان حضرت رسول اکرم))

*ماسک تخصصی ۳۰۰۰ عدد

*عینک تخصصی ۳۰ عدد

*آب ژاول جهت ضدعفونی محیط بیمارستان ۱۰۰۰ لیتر

*شیلد ۸۵ عدد

*گان ۳۹۰ عدد

((ارسالی به بیمارستان فیروزگر))

*ماسک تخصصی ۲۰۴۰ عدد

*عینک تخصصی ۳۰عدد

*آب ژاول جهت ضدعفونی محیط بیمارستان ۷۰۰ لیتر

*شیلد ۱۹۰عدد

*گان ۵۰۰عدد

*مایع ضدعفونی ۵۰۰لیتر

*کپسول اکسیژن  ۲۰عدد امانی

((ارسالی به بیمارستان اکبرآبادی))

*آب ژاول جهت ضدعفونی محیط بیمارستان ۳۰۰ لیتر

*شیلد ۱۱۸عدد

*گان ۷۰عدد

((ارسالی های دیگر))

*گان ۸۰۰ عدد به بیمارستان امیراعلم

*مایع ضدعفونی ۱۰۰ لیتر به موسسه آوای ماندگار

*مایع ضدعفونی ۱۰۰ لیتر به موسسه  کودکان کار

گزارشات ما را در سایت، اینستاگرام، گروه کمپین واتساپ و تلگرام یاوران دنبال فرمایید.

برای پیوستن به گروه تلگرام کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://t.me/joinchat/BHloFkaLtj6XoC5EMG5Qfw


برای پیوستن به گروه واتساپ کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://chat.whatsapp.com/E2WKODHqQYp9lzuYCNhG4h

*لینک  پرداخت از طریق بات:
 https://bahamta.com/c/49340-9275086


لینک اینستاگرام :
yavaran_1382@

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                   

گزارش شماره ۹


((ارسالی به کردستان))

کمپین یاری‌رسانی به تیم درمان برای ریشه‌کن کردن کرونا
از جمله فعالیت های انجام شده در این همکاری ها به شرح ذیل میباشد:

*گان به تعداد ۱۰۸۶ عدد

*ماسک معمولی ۵۲۰۰ عدد

*شیلد ۵۱۲ عدد

*مایع ضدعفونی دست  ۲۰۰۰ لیتر اهدایى از طرف خانم مینا سنندجى و جناب محسن گرامى

*شیلد ۵۰ عدد به ملایر (به طور خاص)

*گان ۴۰ عدد به ملایر (به طور خاص)

شماره کارت بانک پارسیان :
۶۲۲۱۰۶۱۰۵۰۴۹۴۹۸۰

گزارشات ما را در سایت، اینستاگرام، گروه کمپین واتساپ و تلگرام یاوران دنبال فرمایید.

برای پیوستن به گروه تلگرام کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://t.me/joinchat/BHloFkaLtj6XoC5EMG5Qfw


برای پیوستن به گروه واتساپ کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://chat.whatsapp.com/E2WKODHqQYp9lzuYCNhG4h

*لینک  پرداخت از طریق بات:
 https://bahamta.com/c/49340-9275086


لینک اینستاگرام :
yavaran_1382@


____________________________________________________________________________________________________________________________
گزارش شماره ۸


((ارسالی به سیستان و بلوچستان))

همزمان با تشدید شیوع کرونا و نیاز کادر درمانی به حمایت های مردمی، و به جهت هدفمند کردن این حمایت‌ها،
موسسه یاوران به همراهی چندین موسسه مردم‌نهاد بهم پیوستند و برای کمپین یاری‌رسانی به تیم درمان برای
ریشه‌کن کردن کرونا اقدام نمودند.
از جمله فعالیت های انجام شده در این همکاری هابه شرح ذیل میباشد:

*ماسک معمولی تعداد ۸۲۰۰ عدد

*سه نوع گان بیمارستانی تعداد  ۸۹۰ عدد

*شیلد بیمارستانی ۵۰۰ عدد
شماره کارت بانک پارسیان :
۶۲۲۱۰۶۱۰۵۰۴۹۴۹۸۰
موسسه خیریه یاوران

گزارشات ما را در سایت، اینستاگرام، گروه کمپین واتساپ و تلگرام یاوران دنبال فرمایید.

برای پیوستن به گروه تلگرام کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://t.me/joinchat/BHloFkaLtj6XoC5EMG5Qfw


برای پیوستن به گروه واتساپ کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://chat.whatsapp.com/E2WKODHqQYp9lzuYCNhG4h

*لینک  پرداخت از طریق بات:
 https://bahamta.com/c/49340-9275086


لینک اینستاگرام :
yavaran_1382@

____________________________________________________________________________________________________________
                                                 
گزارش شماره ۷


همزمان با تشدید شیوع کرونا و نیاز کادر درمانی به حمایت های مردمی، و به جهت هدفمند کردن این حمایت‌ها،
موسسه یاوران به همراهی چندین موسسه مردم‌نهاد بهم پیوستند و برای کمپین یاری‌رسانی به تیم درمان برای
ریشه‌کن کردن کرونا اقدام نمودند.

از جمله فعالیت های انجام شده در این همکاری ها به شرح ذیل میباشد:

۱.تحویل ۴۰۰۰ ماسک معمولی به بیمارستان اکبرآبادی
۲.تحویل ۲۰۰ عدد گان سرهمی به بیمارستان امیراعلم به طور خاص
۳. تحویل ۷۰۰ عدد آستین(دست پوش) به بیمارستان فیروزگر
۴. تحویل ۵۰۰ لیتر مواد ضدعفونی به بیمارستان فیروزگر
۵.تحویل ۳۵۰ عدد گان به بیمارستان رسول اکرم
۶. تحویل ۴۵ عدد کپسول اکسیژن امانی به بیمارستان فیروزگر در پی مشکل پیش آمده در این بیمارستان
۷. خرید ۲۵ عدد کپسول اکسیژن
۸. در اختیار گذاشتن ۴ دستگاه قهوه ساز همراه با مقادیری قهوه به بیمارستان فیروزگر و رسول اکرم توسط خیر

گزارشات ما را در سایت، اینستاگرام، گروه کمپین واتساپ و تلگرام یاوران دنبال فرمایید.

برای پیوستن به گروه تلگرام کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://t.me/joinchat/BHloFkaLtj6XoC5EMG5Qfw


برای پیوستن به گروه واتساپ کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://chat.whatsapp.com/E2WKODHqQYp9lzuYCNhG4h

*لینک  پرداخت از طریق بات:
 https://bahamta.com/c/49340-9275086


لینک اینستاگرام :
yavaran_1382@


شماره کارت بانک پارسیان :
۶۲۲۱۰۶۱۰۵۰۴۹۴۹۸۰
به نام موسسه خیریه یاوران

___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                            
گزارش شماره ۶


همزمان با تشدید شیوع کرونا و نیاز کادر درمانی به حمایت های مردمی، و به جهت هدفمند کردن این حمایت‌ها، موسسه یاوران به همراهی چندین موسسه مردم‌نهاد بهم پیوستند و برای کمپین یاری‌رسانی به تیم درمان برای ریشه‌کن کردن کرونا اقدام نمودند.
از جمله فعالیت های انجام گرفته در این همکاری ها و در راستای معاونت با "دانشگاه علوم پزشکی کردستان" :

* ۶۰۰ لیتر مواد ضدعفونی
*۱۰۰۰ عدد ماسک تخصصی N95
*۳۰۰ عدد شیلد
به استان کردستان ارسال گردید.
گزارشات ما را در سایت یاوران ، اینستاگرام یاوران ، گروه کمپین واتساپ و گروه کمپین تلگرام دنبال فرمایید.

برای پیوستن به گروه تلگرام کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://t.me/joinchat/BHloFkaLtj6XoC5EMG5Qfw


برای پیوستن به گروه واتساپ کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://chat.whatsapp.com/E2WKODHqQYp9lzuYCNhG4h

*لینک  پرداخت از طریق بات:
 https://bahamta.com/c/49340-9275086


لینک اینستاگرام :
yavaran_1382@

شماره کارت بانک پارسیان :
۶۲۲۱۰۶۱۰۵۰۴۹۴۹۸۰
به نام موسسه یاوران                                        
_________________________________________________________________________________________________________

                                                      
گزارش شماره ۵

پیرو اطلاعیه

پیرو اطلاعیه ارائه شده ، مبنی بر اعلام نیاز بیمارستان فیروز گر به کولرهای ایستاده و یا کولر گازی
جهت خنک کردن اتاق اکسیژن و هم چنین اعلام نیاز برای کپسول اکسیژن ،
به یاری خیرین گرامی
*تعداد ۳ عدد کپسول اکسیژن و
*۹ دستگاه کولر (ایستاده و دیواری)
به بیمارستان فیروزگر
 ارسال و  اهدا گردید.

گزارشات ما را در سایت یاوران ، اینستاگرام یاوران ، گروه کمپین واتساپ و گروه کمپین تلگرام دنبال فرمایید.

برای پیوستن به گروه تلگرام کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://t.me/joinchat/BHloFkaLtj6XoC5EMG5Qfw


برای پیوستن به گروه واتساپ کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://chat.whatsapp.com/E2WKODHqQYp9lzuYCNhG4h

*لینک  پرداخت از طریق بات:
 https://bahamta.com/c/49340-9275086


لینک اینستاگرام :
yavaran_1382@

شماره کارت بانک پارسیان :
۶۲۲۱۰۶۱۰۵۰۴۹۴۹۸۰
به نام موسسه یاوران

__________________________________________________________________________________________________________
گزارش شماره ۴


همزمان با تشدید شیوع کرونا و نیاز کادر درمانی به حمایت های مردمی، و به جهت هدفمند کردن این حمایت‌ها،
موسسه یاوران به همراهی چندین موسسه مردم‌نهاد بهم پیوستند و برای کمپین یاری‌رسانی به تیم درمان برای
ریشه‌کن کردن کرونا اقدام نمودند.
از جمله فعالیت های انجام گرفته در این همکاری ها به شرح ذیل میباشد:
*۱.تهیه ۲۰ هزار متر پارچه و ۵۴۰۰ متر زیپ و تهیه کش برای تولید ۷۰۰۰ عدد گان

*۲.خرید ۵۰ عدد ماسک P100 به همراه ۲۰۰ فیلتر

*۳.تهیه مقدار زیادی اسفنج ، تلق و کش برای تولید شیلد

*۴. تهیه ۱۰۰۰ عدد ماسک N95

*۵. توزیع ۱۷۰۰ لیتر مواد ضدعفونی کننده اهدا شده به بیمارستان ها

*۶. تحویل ۲۰۰ عدد شیلد اهدایی با کیفیت بالا به بیمارستان رسول اکرم

*۷. تحویل ۳ عدد کپسول اکسیژن اهدایی به بیمارستان فیروزگر

گزارشات ما را در سایت یاوران ، اینستاگرام یاوران ، گروه کمپین واتساپ و گروه کمپین تلگرام دنبال فرمایید.

شماره کارت بانک پارسیان :
۶۲۲۱۰۶۱۰۵۰۴۹۴۹۸۰
برای پیوستن به گروه تلگرام کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://t.me/joinchat/BHloFkaLtj6XoC5EMG5Qfw


برای پیوستن به گروه واتساپ کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://chat.whatsapp.com/E2WKODHqQYp9lzuYCNhG4h

*لینک  پرداخت از طریق بات:
 https://bahamta.com/c/49340-9275086


لینک اینستاگرام :
yavaran_1382@

_____________________________________________________________________________________________________________
 گزارش شماره ۳


همزمان با تشدید شیوع کرونا و نیاز کادر درمانی به حمایت های مردمی، و به جهت هدفمند کردن این حمایت‌ها،
به این نتیجه رسیدیم که از طریق تعامل با دیگر موسسات خیریه بر این همراهی بیفزاییم.
به این ترتیب چندین موسسه  از جمله :
*موسسه خیریه یاوران ایتام
*موسسه مردم نهاد مهرگیتی
*موسسه ایلیا
*موسسه خیریه کودکان ایران
*موسسه حامی کانادا
*موسسه خیریه مهرآوران خانه آفتاب
*پویش دماوند
*خیریه فدک
*موسسه بنیادنیکوکاری مهرتهران
 به هم پیوستند.
از جمله فعالیت های انجام گرفته در این همکاری ها به شرح ذیل میباشد:
*۲۹ اسفند ۱۳۹۸
حمل ۱۵ هزار متر پارچه گان برای ارسال به کارگاه ایلیا ،جهت دوخت
و سپس ارسالشان به  بیمارستان های تحت حمایت و مورد هدف کمپین یاری‌رسانی
به تیم درمان برای ریشه‌کن کردن کرونا قرار گرفتند.
گزارشات ما را در سایت یاوران ، اینستاگرام یاوران ، گروه کمپین واتساپ و گروه کمپین تلگرام دنبال فرمایید.

برای پیوستن به گروه تلگرام کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://t.me/joinchat/BHloFkaLtj6XoC5EMG5Qfw


برای پیوستن به گروه واتساپ کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://chat.whatsapp.com/E2WKODHqQYp9lzuYCNhG4h

*لینک  پرداخت از طریق بات:
 https://bahamta.com/c/49340-9275086


لینک اینستاگرام :
yavaran_1382@

_____________________________________________________________________________________________________________
                    
 
گزارش شماره ۲

همزمان با تشدید شیوع کرونا و نیاز کادر درمانی به حمایت های مردمی، و به جهت هدفمند کردن این حمایت‌ها، به این نتیجه رسیدیم که از طریق تعامل با دیگر موسسات خیریه بر این همراهی بیفزاییم...
به این ترتیب چندین موسسه  از جمله :
*یاوران ایتام
*مهرگیتی
*حامی کانادا
*مهرآوران خانه آفتاب
*کودکان ایران
*ایلیا
 به هم پیوستند.
فعالیت های انجام گرفته در این همکاری ها به شرح ذیل میباشد:
*١- یارى زندان‌ها، جهت سمپاشى و ضد عفونى کردن میزان   ٢٢٠٠٠ لیتر مواد تهیه و تحویل زندان‌ها شد.
*٢-جهت عملیات سمپاشى ٣١٠ سمپاش برای عملیات ضدعفونى کردن بابت زندان‌ها و سطح شهر تهران تهیه و تحویل مجریان گردید.
*٣-طى جلسه‌اى که با پزشکان دانشگاه علوم پزشکى ایران داشتیم قرار شد با همکارى موسسه حامى کانادا و موسسه یاوران ایتام به
  عنوان حامى کادر درمانى بیمارستان هاى "رسول اکرم و فیروزگر" وارد عمل شویم.
*٤-خرید و تحویل  ٣ دستگاه ونتیلاتور به بیمارستان امام حسین از کمک‌هاى مردمى به موسسه یاوران ایتام.
*٥-خرید ١٠٠٠ عدد ماسک جهت بیمارستان رسول اکرم به صورت ضرب العجل
*٦-شناسایى دو کارگاه دوزندگى و تفاهم همکارى براى دوخت اقلام مورد نیاز مصرفى کادر درمانى.
این دو کارگاه متعلق به موسسه ایلیا و به نفع زنان سرپرست خانوار فعالیت دارند.
*۷-سفارش و خرید ٥٠٠٠ عدد ماسک N95
براى دو بیمارستان هدف
*8-شناسایى کارگاه تولید شیلد و تحویل نمونه به بیمارستان جهت تایید فنى
گزارشات ما را در سایت یاوران ، اینستاگرام یاوران ، گروه کمپین واتساپ و گروه کمپین تلگرام دنبال فرمایید.

برای پیوستن به گروه تلگرام کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://t.me/joinchat/BHloFkaLtj6XoC5EMG5Qfw


برای پیوستن به گروه واتساپ کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://chat.whatsapp.com/E2WKODHqQYp9lzuYCNhG4h

*لینک  پرداخت از طریق بات:
 https://bahamta.com/c/49340-9275086


لینک اینستاگرام :
yavaran_1382@

_____________________________________________________________________________________________________

                                             
                                                   
گزارش شماره ۱


در ابتدای شروع کمپین و پیش از اینکه موسسه یاوران به همراهی چندین موسسه خیریه دیگر به عنوان معین بیمارستان های حضرت رسول و فیروزگر معرفی شوند
 یکی از خیرین همیشه همراه موسسه یاوران مبلغی را برای کمک به بیماران کرونایی اهدا نمودند .....
این مبلغ صرف تهیه
*۳ دستگاه ونتیلاتور پورتابل*
شد و بر اساس اعلام نیاز بیمارستان امام حسین به این بیمارستان اهدا گردید .
دستگاه ونتیلاتور ، دستگاهی است که به تنفس بیماران ریوی کمک میکند و از آنجاییکه بیماران کرونایی دچار مشکل حاد تنفسی هستند این دستگاه کمک موثری به این بیماران خواهد بود.
گزارش های ما را در
سایت یاوران ، اینستاگرام یاوران ، گروه کمپین تلگرام و گروه کمپین واتساپ دنبال نمایید.


برای پیوستن به گروه تلگرام کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://t.me/joinchat/BHloFkaLtj6XoC5EMG5Qfw


برای پیوستن به گروه واتساپ کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://chat.whatsapp.com/E2WKODHqQYp9lzuYCNhG4h

*لینک  پرداخت از طریق بات:
 https://bahamta.com/c/49340-9275086


لینک اینستاگرام :
yavaran_1382@

http://yavaran.org/News/1/765
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 

بیانیه

  • 1-هدف اصلی ما با توکل به خداوند رحمان برای کمک رسانی به کودکان نیازمند به منظور کسب رضایت خداوند می باشد.
  • 2- اعتماد مردم به موسسه بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه ماست.
  • 3- موسسه صددرصد غیرانتفاعی است.
  • ادامه مطلب

پرداخت با کارت های شتاب

شماره حساب بانک پارسیان
0200679958003
شماره شبا بانک پارسیان
IR 090540102281021035723008
شماره کارت بانک پارسیان
6221061050494980
شماره حساب بانک ملی
 0110882245000
شماره کارت بانک ملی
6037991899825446
ارزش مشارکت شما خیرین و نیکوکاران به میزان مبلغ کمک نیست

ارتباط با ما

آدرس:  خیابان ولیعصر- ابتدای خیابان شهید مطهری- کوچه منصور- پلاک 87- زنگ یک
کدپستی:  1595748413
شماره های تماس :  88106190   88101624   88101602   88101272   88102909  
شماره فکس:  88102187
پست الکترونیک(جهت اطلاع واریز وجه):  info@yavaran.org
mail