سید فرهاد افتخار زاده

محمد ثروتی

علی زارعان

علی زمان

شهین شاهچراغی

سمت در یاوران: رییس هیات مدیره و عضو هیات امنا
متولد: 1333
تحصیلات: مهندسی معماری و فوق لیسانس مدیریت آموزشی
سوابق شغلی:

عباس صدری

سمت در یاوران: عضو هیات امنا
متولد:1331
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت و توسعه سازمان از دانشگاه بین المللی امریکا، دکتری برنامه ریزی آموزشی
سوابق شغلی:
عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی
استادیار دانشگاه، مدیر کل دفتر مدارس عالی فنی و حرفه ای وزارت آموزشی و پرورش از سال 1367 لغایت سال 1382
مدیر کل روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش درسال 1383
رئیس دفتر منظقه آیسسکو در تهران از سال 1384 تاکنون
عضو شورای عالی وزارت آموزش و پرورش
عضو شورای برنامه ریزی دانشگاه جامع علمی و کاربردی
عضو شورای برنامه ریزی دانشگاه فرهنگیان
عضو هیات امناء موسسه خیریه یاوران ایتام
 

صدیقه صباغیان

سمت در یاوران: بازرس ، عضو هیات امنا
متولد: 1327
تحصیلات: لیسانس مهندسی در رشته الکترونیک
سوابق شغلی:

محمدمهدی عبداله زاده

فاطمه فتحی

سمت در یاوران : بارزس
متولد : 1351
تحصیلات : فوق لیسانس صنایع - گرایش مدیریت سهیم و بهروری
سوابق شغلی :

آناهیتا فرخنده فال

محمود قائلی

علی گل محمدی

سمت در یاوران: خزانه دار و عضو هیات امنا
متولد: 1342
تحصیلات: لیسانس مخابرات از دانشگاه شریف، فوق لیسانس مخابرات دانشگاه تربیت مدرس
سوابق شغلی:

آمنه سادات معصومیان

سمت در یاوران:مسئول واحدپایا،عضو هیئت مدیره،عضوهیئت امناء و 20 سال رئیس هیئت مدیره.
متولد: 1327
تحصیلات: لیسانس دررشته مهندسی الکترونیک
سوابق شغلی:

نسرین منزوی کرباسی

سمت در یاوران: عضو هیات مدیره و هیات امنا
متولد: 1333
تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانى دانشگاه کرمان
سوابق شغلی:

فرنگیس نشاسته ریز

سمت در یاوران: عضو هیات مدیره و هیات امنا
متولد: 1328
تحصیلات: لیسانس مهندسی معماری از دانشگاه علم و صنعت تهران
سوابق شغلی:

مهری نوحی

سمت در یاوران: مدیر عامل موسسه، عضو هیات مدیره و هیات امنا
متولد: 1334
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت و توسعه سازمان از دانشگاه بین المللی امریکا
سوابق شغلی: