لیست یاورخواهان در انتظار
نامجنسیتتاریخ تولدشهروضعیت جسمانیتوضیحاتدرخواست حمایت
ساینادختر1387/08/05چهارمحال و بختياريسالموضعیت زندگی مناسبی نداند . به دلیل نداشتن درآمد وض ...
عرفان پسر1387/04/17خراسان جنوبيسالموضعیت زندگی مناسبی ندارند . به دلیل نداشتن درآمد و ...
ایمانپسر1387/12/01خراسان جنوبيسالموضعیت زندگی مناسبی ندارند .
آرشپسر1387/10/07خراسان جنوبيسالموضعیت زندگی مناسبی ندارند .
زهرادختر1384/11/08قمسالموضعیت زندگی مناسبی ندارند .
محمدطاهادختر1391/06/19قمسالموضعیت زندگی نامناسبی دارند
آریانپسر1392/11/19كردستانسالمشرایط زندگی نامساعد می باشد
آرمانپسر1383/06/13كردستانسالمشرایط زندگی نامساعد می باشد
هژیرپسر1384/10/01كردستانسالمازنظر معیشتی بسیار در سختی ومشقت میباشند ونیاز شدی ...
سولیندختر1389/09/09كردستانسالموضعیت زندگی مناسبی ندارند . درشرایط اقتصادی بسیار ...
النازدختر1388/04/03كردستانسالموضعیت زندگی ضعیف می باشد
ماردینپسر1390/04/26كردستانسالموضعیت زندگی مناسبی ندارند . دروضعیت اقتصادی بسیار ...
ماهانپسر1387/02/21كردستانسالموضعیت زندگی مناسبی ندارند . ازنظر معیشتی درمضیقه م ...
مانیپسر1387/02/21كردستانسالموضعیت زندگی مناسبی ندارند . ازنظر معیشتی درمضیقه م ...

بیانیه

  • 1-هدف اصلی ما با توکل به خداوند رحمان برای کمک رسانی به کودکان نیازمند به منظور کسب رضایت خداوند می باشد.
  • 2- اعتماد مردم به موسسه بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه ماست.
  • 3- موسسه صددرصد غیرانتفاعی است.
  • ادامه مطلب

پرداخت با کارت های شتاب

شماره حساب بانک پارسیان
0200679958003
شماره شبا بانک پارسیان
IR 090540102281021035723008
شماره کارت بانک پارسیان
6221061050494980
شماره حساب بانک ملی
 0110882245000
شماره کارت بانک ملی
6037991899825446
ارزش مشارکت شما خیرین و نیکوکاران به میزان مبلغ کمک نیست

ارتباط با ما

آدرس:  خیابان ولیعصر- ابتدای خیابان شهید مطهری- کوچه منصور- پلاک 87- زنگ یک
کدپستی:  1595748413
شماره های تماس :  88106190   88101624   88101602   88101272   88102909  
شماره فکس:  88102187
پست الکترونیک(جهت اطلاع واریز وجه):  info@yavaran.org