تاريخ:پانزدهم دی 1391 ساعت 00:00   |   کد : 396   |   مشاهده: 14507
چگونه "یتیمان "را "یاور" باشیم؟

"موسسه خیریه یاوران ایتام " فعالیت خود را از سال 1379 شمسی (1997 میلادی ) به صورت غیر رسمی و از سال 1382 شمسی (2000میلادی) به صورت رسمی و با حضور جمعی از فرهنگیان کشور وبا هدف یاری رسانی به کودکان یتیم و نیازمند ، آغاز نمود .
خوشبختانه این فکر و هدف مقدس به زودی مورد استقبال واقبال بی نظیر هموطنان ایرانی در اقصی نقاط دنیا قرار گرفت و در حال حاضر موسسه یاوران ایتام مفتخر است اعلام نماید طی سالهای گذشته توانسته بیش از هزار کودک و نوجوان یتیم ونیازمند کشور را باحمایت یاورانی که به اهداف موسسه اعتقاد داشتند مورد حمایت مادی و معنوی خود قرار دهد.
مسلما" این امر تنها  وتنها  با حضور تک تک "یاوران" به انجام رسید و می رسد . امید آنکه باز هم ، همه با هم ، بتوانیم لبخندی شیرین رابر لبان کودکی درد مند و چشم انتظار ، نظاره گر باشیم ................

وحال سعی می شود به سوالاتی که ممکن است در ذهن شما در مورد موسسه مطرح باشد پاسخگو باشیم:

1- "یاور" در موسسه چه مفهومی دارد؟
پاسخ: فردی که حمایت مادی ومعنوی از یک یا چند کودک یا نوجوان یتیم و نیازمند کشورمان را به صورت مستمر و دائمی به عهده می گیرد "یاور" خوانده می شود.

2- "یاور خواه" کیست؟
پاسخ: کودک یا نوجوان تحت حمایت در موسسه "یاورخواه" نامیده می شود. این کودک یا نوجوان در زمان شروع حمایت باید زیر 14 سال باشد.

3- کمک های "یاور" چگونه به دست "یاورخواه " می رسد؟
پاسخ: زمانیکه شما به عنوان یاور فرم مخصوص را تکمیل می نمائید و چگونگی واریز مبلغ مورد نظر خودرا اعلام وبه انجام می رسانید ، مبلغ واریز شده بصورت کامل و بدون هیچ گونه برداشتی از طرف موسسه ، هر دو ماه یکبار (آخر  ماههای زوج) به حساب "یاورخواه " {کودک تحت حمایت شما} واریز می شود.

4- اگر تمامی وجه به حساب "یاورخواه " واریز می شود، بنابراین هزینه های موسسه چگونه تامین می گردد؟
پاسخ: از ابتدا برای تامین هزینه های موسسه تعریفی متفاوت صورت پذیرفت و تمامی هزینه های جانبی موسسه  به وسیله یاورانی که تحت عنوان "یاوران موسسه" تعریف شده اند ، پرداخت می شود. بنابراین صد در صد دریافتی ها به "یاورخواه " تعلق خواهد گرفت.که این نوع از یاوران را "یاوران خاص" می نامیم.

5- "یاورخواهان" چگونه شناسایی می شوند؟
پاسخ: با یاری خداوند رحمان موسسه خیریه یاوران ایتام توانسته با افرادی مطمئن ، دلسوز و متعهد در بسیاری از نقاط کشور با عناوین رابط ، داوطلب ، خیر و...........ارتباط  برقرار نماید. این افراد در مناطق محروم کشور به شناسایی خانواده هایی می پردازند که پدر و نان آور خود را از دست داده و محل در آمدی برای گذران زندگی خود ندارند. کودکان این خانواده ها که زیر 14 سال می باشند از طرف آنها شناسایی و مدارک لازم تهیه و پرونده ای برای آنان در موسسه تشکیل می گردد تا در لیست انتظار اختصاص "یاور" قرار گیرند. لازم به ذکر است تشکیل پرونده  پس از "بازدید اول " و تائید مدارک ، نهایی  می شود.

6- منظور از" بازدید" اول چیست؟
پاسخ: بازدید اول که توسط افراد مورد اعتماد موسسه صورت می پذیرد به صورت کاملا" محترمانه از منزل خانواده" متقاضی حمایت " انجام می گیرد . در این بازدید حفظ حرمت خانوارها در راس  همه امورقرار دارد. و برای دستیابی به آنچه که نیازمند دانستن آن هستیم ، حفظ این حرمت از تمامی امور برایمان مهمتر است.

7- آیا مبلغ اهدایی می تواند درزندگی این خانوارها اثر گذارد؟
 پاسخ: بله، شاید برای شما باور کردنی نباشد ، ولی در اکثر خانوارهای تحت پوشش یک، دو ، و یا سه بچه را تحت حمایت داریم و این حمایت نه تنها مادی که در درجه اول "معنوی" است . مادران سرپرست خانوار با حمایت شما واز طریق موسسه خیریه یاوران احساس می نمایند که یاوری هست که او را یاری می نماید. ودری که به رویش گشاده شده ومکانی که می تواند غم ودرد خود را در آنجا مطرح کند و این مبلغ  تمامی ماجرا نیست.........

8- آیا" من " تنها "یاور" او هستم ؟
پاسخ: شما می توانید در سال جاری با پرداخت ماهیانه حداقل 100/000 تومان "یاور" یک کودک یا نوجوان در موسسه باشید ، اما اگر قادر به پرداخت مبلغ کمتری هستید نیز می توانید به عنوان "یاور تامینی" در کنار "یاور" دیگری قرار گیرید. که درنهایت مبلغ فوق به دست "یاورخواه " شما برسد.

9- "یاور" شدن من در موسسه چه موقعی حتمی می شود؟
پاسخ: پس از تکمیل فرم مربوط به یاور، شما در لیست انتظار یکی از فرزندان موسسه با توجه به شرایطی که اعلام نمودید ، قرار خواهید گرفت لذا به محض اختصاص "یاورخواه" و واریز وجه شناسنامه ی او که در یاوران تکمیل شده برایتان ارسال و یا ایمیل خواهد شد. واز آن زمان شما " یاور" موسسه خیریه یاوران ایتام خواهید بود.

10- آیا در طول سال گزارشی هم از موسسه دریافت می نمایم؟
پاسخ: بله ، شما هرسال یکبار گزارشی از نحوه ی پرداختهای انجام به یاورخواهتان را از موسسه دریافت می نمائید .
هم چنین کارنامه یاورخواهتان و اگر نامه ای ازاو به دست ما برسد نیز برایتان ارسال خواهد شد . ( یاورخواه با تمایل خود برای یاورش نام می نویسد وما هیچ گونه اجباری در این کار برای او فراهم نمی نمائیم )

11- کمک های اهدائی به " او" باچه عنوانی برایش تعریف می شود ؟
پاسخ: کمک های اهدائی به یاور خواه باعنوان "کمک آموزشی" تعریف می شود ، در حقیقت یکی از شروط حمایت مالی از یاور خواه ، درس خواندن و ادامه تحصیل او می باشد . او می داند که باید درس بخواند و در این راه موسسه یاوران با او همراه است. و هرگونه کمکی که نیاز دارد برای او به انجام می رساند .

12- آیا می توانم "کودک یا نوجوان تحت حمایت خود را ملاقات نمایم ویا برای او نامه بنویسم؟
پاسخ: بله . شما می توانید بوسیله ی نامه با "یاورخواه " خود در ارتباط باشید. و هر گونه ملاقاتی را نیز با هماهنگی موسسه استقبال و برنامه ریزی می نمائیم.

13- چند نوع "یاور" در موسسه تعریف شده است؟
پاسخ: الف- یاور خاص     شما کودکی خاص را با پرداخت یک مقرری معین تحت قرار می دهید.
ب-   یاور عام     شما هر مبلغی که تمایل دارید ودر هر زمانی که مایل هستید به حساب موسسه واریز می نمائید این مبالغ تمام" صرف هزینه های جانبی کودکان یتیم خواهد شد.
ج – یاور معنوی     شما وقت یا تخصص خود را در اختیار موسسه ودر جهت یاری رسانی به کودکان تحت حمایت قرار می دهید .
د- یاور بیمه     شما می توانید کودکی را با پرداخت مبلغی ماهیانه "بیمه عمر" ویا "بیمه ی آموزش " نمایند.
ح- یاور موسسه     شما می توانید با هر مبلغی موسسه را برای هزینه های جاری و اداری یاری نمایید تا موسسه بتواند به حمایت خود از هزارها کودک یتیم  ونیازمند ادامه دهد.
و- یاور ناشناس     بعضی از همراهان مایل هستند بصورت ناشناس موسسه زا یاری نمایند . واریزی آنها به اطلاع موسسه نمی رسد . اما کلیه این وجوه برای کودکان تحت حمایت هزینه می شود.

14- آیا موسسه از کمک های دولتی هم بهره مند می شود ؟
پاسخ : خیر، " موسسه خیریه یاوران ایتام " موسسه ای کاملا" مستقل بوده و هیچ گونه وابستگی به موسسات ، نهادها ویا ارگانهای دولتی ندارد.

15- از هر خانواده چند کودک تحت پوشش قرار می گیرد؟
پاسخ : از هر خانواده حداقل یک و حداکثر 3 کودک تحت پوشش و حمایت قرار خواهد گرفت . این کودکان در زمان شروع حمایت باید زیر 14 سال باشند .

16- کمک های غیر نقدی چگونه قابل انجام است ؟
پاسخ: "یاور" می تواند با تمایل خود کمک های غیر نقدی خود را به مناسبتهای مختلف در اختیار موسسه قراردهد و مسئولیت انتقال هر گونه کمک غیر نقدی و نذورات افراد را عهده دار می باشد این کمکها می تواند شامل :گوسفند، هدیه  انجام مراسم افطاری ، لباس شب عید و.....جهت ارسال و استفاده یاورخواهان

17- "یاورخواه " تا چه سنی تحت پوشش قرار می گیرد؟
 پاسخ: سن حمایت پایان 18 سالگی است اما چنانچه "یاور" بخواهد حمایت خود را تا پایان تحصیلات دانشگاهی "یاورخواه " نیز ادامه دهد با تمایل "یاور" این امر امکان پذیر می باشد.

18- در چه مواردی "یاورخواه " از حمایت خارج می شود؟
پاسخ:
الف- ازدواج مادر
ب- رسیدن به سن 18 سالگی 
ج-  ازدواج یاورخواه
د-  اشتغال یاورخواه

19- حساب باقیات و الصالحات چیست؟
پاسخ: طرحی به نام باقیات وصالحات ، پولی که می ماند و فراخوانی برای شاد شدن خاطر شما،
، وتلاش شما که ثمر می‌دهد تا همیشه و همیشه و این پول که حاصل تلاش و دست رنج شماست از طرف شما و در حسابی بنام موسسه خیریه یاوران ایتام سپرده خواهد شد و از سود آن به کودکان یتیم تحت پوشش خواهیم پرداخت. همیشه و همیشه برای تمامی ماهها و سالها
سالهایی که از راه خواهد رسید و ما، چه در حیات دنیوی و چه اخروی شاهد لبخندهایی خواهیم بود که بر لب های او خواهد نشست
او که چشم به راه است. یاوری همیشه همراه، یاوری که در مال و ثروت خود حقی معلوم برای او گذارده است.

20- به عنوان داوطلب چه کمک هایی را می توانم به موسسه ارائه نمایم؟
پاسخ: هرنوع تخصصی در زمینه هایی که موسسه نیاز دارد می تواند موسسه را یاری نماید . بدیهی است این امر با حضور در موسسه و تکمیل نمودن فرم مربوط به داوطلبین امکان پذیر خواهد بود.

21- چگونه برفعالیتهای موسسه نظارت می شود؟
پاسخ: "ما" اعتقاد داریم ناظر اصلی در عملکرد موسسه خداوند رحمان است ..........اما ناظر دنیایی"ما"نیروی انتظامی تهران بزرگ ، سازمان امور مالیاتی کشور و امور مالیاتی شمال تهران اداره ی کل مالیات ..........می باشد ، کلیه فعالیتها و حساب های موسسه توسط ارگانهای فوق الذکر مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد.

22- چگونه می توانم از عملکرد صحیح موسسه اطمینان حاصل نمایم؟
پاسخ: "شما" به عنوان "یاور" در هرلحظه و یا هر زمان وبه هر طربق که مایل باشید می توانید عملکرد موسسه را مورد بررسی قرار دهید و کلیه اعضا پاسخگوی شما می باشند .

23-موسسه چگونه در شهرستانها فعالیت دارد و به امور یاورخواهان رسیدگی می نماید؟
پاسخ: شاید به جرات بتوانیم اذعان نمائیم که موسسه یاوران یکی از معدود خیریه هائیست که در شهرستانهای کشور نیز فعال است و به یاری نیازمندترین کودکان و نوجوانان یتیم کشور اقدام نموده . مو.سسه در شهرستانهایی که توانسته رابط یا رابطین مطمئن و قابل اعتماد داشته باشد به شناسایی یاورخواهان نیازمند اقدام نموده و تلاش نموده با حمایتهای مادی و معنوی خود مرهمی بر دردهای زندگی پر از غم و اندوه آنان باشد.اما تمامی امور مربوط به یاورخواهان از جمله تشکیل پرونده ، رسیدگی به مشکلات آموزشی ، سلامتی و زندگی آنان در تهران به انجام می رسد.
ورابطین ما در شهرستانها کلیه امور مربوط به یاور خواهان را رسیدگی نموده ، به آنها سر زده و گزارشهای مربوطه را ارائه می نمایند . شایان ذکر است اعضاء موسسه نیز سالی یکبار از یک یا دو شهرستان بازدید به عمل می آورند.

24- به جزء کمکهای ماهیانه موسسه چه نوع کمکهای دیگری به خانواده ها می نماید ؟
پاسخ: کمک اصلی موسسه به خانوارهای مادر سرپرست همان مقرری ماهیانه به عنوان کمک هزینه تحصیلی یاورخواهان می باشد، اما کمکهای ذیل نیز با یاری خداوند رحمان و همراهی یاوران موسسه تا کنون به انجام رسیده :
الف- لباس عید یاورخواهان
ب- خرید لوازم التحریر برای شروع سال تحصیلی (مهرماه هرسال).
ج- هزینه بیماریهای خاص یاورخواهان .
د- خرید جهیزیه برای موارد خاص
و- کمک های جانبی برای خرید لوازم ضروری منزل
ز- اهداء وام قرض الحسنه به مادران سرپرست خانوار توسط خیرین موسسه  
 ن- کمک هزینه آموزش براساس تصمیم گیری کمیته آموزش

25- حال چگونه "یتیمان " را " یاور" باشم ؟
پاسخ: با تشکر و سپاس فراوان شما می توانید به صورت های ذیل با ما همراهی نمائید:
1-    مراجعه به سایت یاوران به آدرسwww.yavaran.org و تکمیل نمودن فرم مخصوص که پس از آن از طرف موسسه با شما تماس خواهند گرفت . وهماهنگی های لازم به انجام خواهد رسید (لازم به ذکر است تمامی امور به صورت اینترنتی هم می تواند به انجام رسد .)
2-    مراجعه به موسسه و تکمیل فرم مخصوص و آشنایی نزدیک با محیط و مسئولین موسسه و سپس شروع حمایت شما از یکی از فرزندان یتیم و نیازمند .......

آدرس سایت: www.yavaran. org
آدرس ایمیل : info@yavaran.org

 شماره حسابها و شماره کارت بانک ها :
**************************************************
             بانک ملی : 0104505425002 و010275963009
            شماره کارت بانک ملی : 6037991199520259
            شماره شبا بانک ملی :IR600540102281020679
             **********************************************************
           بانک پارسیان: حساب اینترنتی 0200679958003
           شماره حساب پارسیان  0201035723008
           شماره کارت بانک پارسیان: 6221061050494980
           شماره شبا بانک پارسیان : IR090540102281021035
          **************************************************************
آدرس : تهران- خیابان ولیعصر–ابتدای خیابان شهید مطهری(هتل بزرگ تهران )کوچه منصور جنب نان سحر پلاک 87ساختمان طاووس زنگ 1،کدپستی : 1595748413
شماره  تلفن:88106190-88101624-88101621   فکس:88102187

          

 

http://yavaran.org/News/1/396
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 منشور اخلاقی موسسه
ما به عنوان عضوی از اعضاء"موسسه خیریه یاوران ایتام"
با خداوند رحمان عهد می بندیم ......
شماره حساب
شماره حسابهای موسسه
بانک پارسيان شماره حساب 0200679958003
بانک ملی شماره حساب 0110882245000 به نام موسسه خيريه ياوران ايتام
شماره شبابانک پارسیان IR 090540102281021035723008
شماره کارت بانک ملی :6037991899825446
و شماره کارت بانک پارسیان :6221061050494980
ارتباط با ما
  آدرس:
خیابان ولیعصر، ابتدای شهید مطهری، کوچه منصور،پلاک 87، ساختمان طاووس، زنگ یک، موسسه خیریه یاوران ایتام
 
شماره تلفن های تماس:
88106190، 88101624، 88101621، 88101602، 88101272، 88102909 
  شماره فکس:
88102187
  پست الکترونیک جهت اطلاع واریز وجه:
info@yavaran.org