آموزش و تحصیل

**گزارش آماری از تبلت های اهدا شده به یاورخواهان در سال ۱۴۰۰ تاکنون**
((با هدف توانمندسازی کودکان و نوجوانان تحت حمایت (یاورخواهان)، آموزش و تحصیل آن‌ها اصلی ترین هدف موسسه خیریه یاوران ایتام است.))