اخبار یاوران ایتام

تامین سرمایه ای برای آینده کودکان

بسمه تعالی

یاوران بیمه

یاوران بیمه با پرداخت ماهیانه مبلغ ۳۰۰۰۰ تومان می‌توانند کودکی را تحت پوشش بیمه عمر و تامین آتیه قرار دهند. این بیمه به منظور تامین سرمایه برای آینده کودکان از جمله تحصیل ، ازدواج ،ایجاد شغل و همچنین تحت پوشش بودن بیمه عمر و درمان می باشد. شما با پرداخت مبلغ فوق به مدت ۱۰سال سرمایهایی به میزان چند ده میلیون تومان را برای کودکی یتیم و نیازمند فراهم می سازید و می توانید برای یک عمر آینده او را در زمینه تحصیل ،کار و یا تشکیل خانواده تامین نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۲۲۶۹۱۲۹۰- ۲۲۲۴۵۱۰۹ تماس حاصل فرموده ویا با آدرس سایت:

www.pasargadinsurance.ir

مراجعه فرمایید.