مستمری ماهانه

موسسه، هر دو ماه یکبار (هفته اول ماه های فرد) مستمری ثابت سال جاری را به حساب “یاورخواه ” (کودک تحت حمایت شما) واریز می کند. در حال حاضر، حداقلِ این مبلغ، سه میلیون ریال می باشد.

کمک های "یاور" چگونه به دست "یاورخواه " می رسد؟​

زمانی که شما، به عنوان یاور، فرم مخصوص را تکمیل می نمایید و چگونگی واریز مبلغ مورد نظر خود را اعلام نموده و به انجام می رسانید، مبلغ واریز شده بصورت کامل و بدون هیچ گونه برداشتی ازسوی موسسه، هر ماه به حساب “یاورخواه ” (کودک تحت حمایت شما) واریز می شود.

اگر تمامی وجه به حساب "یاورخواه " واریز می شود، هزینه های موسسه چگونه تامین می گردد؟​

هیئت مدیره موسسه و تعدادی از افراد خیر، به منظور استمرار فعالیت ها و برپایی موسسه با پرداخت وجوهاتی مستمر و ماهیانه، پرداخت های جاری و پرسنلی را عهده دار می گردند. لازم به ذکر است که برخی از همراهان، به جهت حفظ تداوم موسسه، صرفا “یاور موسسه” محسوب می شوند.

"یاورخواه " تا چه سنی تحت پوشش قرار می گیرد؟

سن حمایت، پایان ۱۸ سالگی است؛ اما چنانچه “یاور” بخواهد حمایت خود را تا پایان تحصیلات دانشگاهی “یاورخواه ” نیز ادامه دهد، با تمایل “یاور”، این امر امکان پذیر خواهد بود.

به جز کمک های ماهیانه موسسه، چه نوع کمک های دیگری به خانواده ها می شود؟

کمک اصلی موسسه به خانوارهای مادرسرپرست، همان مقرری ماهیانه به عنوان “کمک هزینه تحصیلی” یاورخواهان می باشد؛ اما کمک های ذیل نیز با یاری خداوند رحمان و همراهی یاوران موسسه تا کنون به انجام رسیده است:

الف) لباس عید یاورخواهان

ب) خرید لوازم التحریر برای شروع سال تحصیلی (مهرماه هر سال)

ج) هزینه بیماری های خاص یاورخواهان

د) خرید جهیزیه برای موارد خاص

و) کمک های جانبی برای خرید لوازم ضروری منزل

ز) اهدای وام قرض الحسنه به مادران سرپرست خانوار توسط خیرین موسسه

ح) کمک هزینه آموزشی براساس تصمیم گیری کمیته آموزش