درباره موسسه

درباره موسسه

موسسه خیریه یاوران ایتام از سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۱ میلادی) با هدف یاری رسانی به کودکان یتیم بی بضاعت شکل گرفته است.

هدف این موسسه تامین مایحتاج اولیه کودکان یتیمی است که دراثر اتفاقاتی نظیر تصادفات، زلزله، بیماری و… نان آور خانواده شان را از دست داده و در حال حاضر منبعی مالی برای گذران زندگی ندارند.

این موسسه با کمک افراد داوطلبی که به هدف موسسه اعتقاد دارند اداره می گردد.

چشم انداز موسسه

“موسسه خیریه یاوران ایتام ” موسسه ای غیرانتفاعی، خیریه خودجوش و خود اتکاء خواهد بود که افراد یتیم دردمند نیازمندی را که صلاحیت آنها برای دریافت کمک به تائید موسسه رسیده باشد، در حد امکانات تحت پوشش قرار خواهد داد.

ماموریت

ماموریت موسسه حمایت و پشتیبانی از افراد یتیم بی سرپرست نیازمند (درچارچوب اساسنامه) است که در اثر اتفاقاتی نظیر تصادفات، زلزله، بیماری و… نان آورخانه شان را از دست داده اند و در حال حاضر منبع مالی برای گذراندن زندگی ندارند.

بیانیه سازمان

هدف اصلی ما با توکل به خداوند رحمان برای کمک رسانی به کودکان نیازمند به منظور کسب رضایت خداوند می باشد.

  • اعتماد مردم به موسسه بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه ماست.
  • موسسه، موسسه ای صد در صد غیر انتفاعی است.
  • شان و مقام خانواده ها و حفظ حرمت و آبروی آنها درجامعه اصلی ترین و مهمترین مولفه فعالیت های می باشد.
  • تبلیغ در موسسه تنها به منظور توسعه فعالیت ها و در جهت دستیابی به اهداف مندرج در اساسنامه مبنی بر ارائه خدمات هرچه بهتر به یاورخواهان می باشد.

رسالت “ما”

رسالت ما کسب رضایت حق تعالی، رسیدن به آرامش قلبی و خدمت به یتیمانی است که در آرزوی لبخند شیرین آنهاییم و این میسر نمی گردد، جز با کسب اعتماد و ایجاد پل محکم و روابط صمیمی میان یاوران و یاورخواهان. لذا همگی برای رسیدن به این هدف تلاش می کنیم.

منشور اخلاقی موسسه یاوران

ما به عنوان عضوی از اعضاء “موسسه خیریه یاوران ایتام” با خداوند رحمان عهد می بندیم که به مفاد این منشور پایبند بوده و در حفظ و اجرای آن نهایت سعی و تلاش خود را بنمائیم.

تمامی اطلاعات و مدارک موجود در موسسه محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت در نزد ماست و همگی در حفظ این مدارک تلاش می نمائیم و هیچ گونه بهرمندی حقیقی و حقوقی خارج از اهداف موسسه نخواهیم داشت.
قوانین موسسه مورد تایید و احترام ما می باشد که خود را ملزم به رعایت آن می دانیم.
خوشرویی و لبخند توام با احترام اولین برخورد ما با مراجعین اعم از یاوران، یاورخواهان و یا خیرین موسسه می باشد.
ما اموال موسسه را امانت نزد خود دانسته و در نگهداری و صرفه جویی نهایت سعی خود را می نمائیم.
پیگیری امور در اسرع وقت و بدون فوت وقت در سرلوحه کار ما قرار دارد. هیچ کاری را از امروز به فردا موکول نخواهیم کرد، چون معتقدیم چشمانی همیشه منتظر کارهای ماست.
حفظ آبرو و شخصیت یاورخواهان در راس رفتار سازمانی ما خواهد بود.