دوچرخه قرمز

آقای رخشانی (رابط محترم موسسه یاوران)، صبح که دوچرخه رو به منزل دخترکمون بردند، مدرسه بود.

بعد از تعطیل شدن مدرسه، رفتند دنبال او و از اونجا آوردنش و با ذوق دیدن دوچرخه قرمز و قشنگش به سمت خونه رفتند.از ذوق او تمام خستگی از تن آقای رخشانی و همه ی یاورانی‌ها، در رفت….
**چقدر قشنگه با امید به خونه برگشتن…
و به این ترتیب، یک دوچرخه اندازه یک دنیا ارزش پیدا می‌کنه
** و ذوق بچه ها …….
به نظرتون این ذوق تا کجای جهان تاثیر مثبتش و میگذاره؟
من که میگم تا عرش خداوند
موسسه خیریه یاوران و به هرجایی و هرکسی که میتونید معرفی کنید، به ما بپیوندید تا حال خوب جهانمون و بیشتر کنیم.