روز پدر

به نام خالق زیبای ها

روز پدر نزدیک است …..وما در یاوران با غمی به بزرگی از دست دادن بیش از هزار پدر روبه رو هستیم ….غمی که تمام غم هایم را فراموشم می کند…..خدایا چگونه میتوانم آرامشان کنم ؟ چگونه میتوانم مرهم قلب داغدارشان باشم؟وچگونه میتوانم لبخندی برلب هایشان بنشانم ؟

وقلبم سخت میگیرد که هیچ نمیتوانم انجام دهم ……هیچ ……..

وتنها میتوانم دراین روزهای نزدیک شدن به ولادت مولایمان پدر مهربان یتیمان از درگاهت تقاضا کنم که گذر این روز بزرگ را که به نام ” پدر” نامیده شده بر این کودکان و نوجوانان آسان بگردانی…..وآرزو کنم قدمهایی که در یاوران برای آنها برداشته می شود باعث خوشنودی توو دلگرمی آنها باشد…….

وخوشا به حال کسی که بتواند به جز قدردانی از پدر با این بچه ها هم دلداری کند …..خدایا چقدر ناتوانم …..چقدر……