فطریه و کفاره

* موسسه خیریه یاوران ایتام همچون سال های گذشته آماده دریافت وجوه فطریه (عام و سادات) و کفاره شما عزیزان می باشد.

* پس از واریز، تصویر فیش خود را به شماره ۰۹۱۰۲۱۷۷۹۱۰ ارسال نمایید.

شماره حساب بانک ملی ۰۱۱۰۸۸۲۲۴۵۰۰۰
 
شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۲۵۴۴۶

چنانچه تمایل به پرداخت فطریه و کفاره (عام و سادات) از طریق درگاه اینترنتی سایت

موسسه خیریه یاوران ایتام را دارید میتوانید از لینک زیر اقدام نمایید.

https://yavaran.charityapp.ir/pay

لطفا توجه داشته باشید که حتما قسمت مورد نظر پرداختی خود را از جمله:

فطریه سادات،فطریه عام،کفاره سادات،کفاره عام انتخاب نمایید.