لوازم التحریر

یک خبر خوب

یادتان هست ، قرار بود برای بچه ها لوازم التحریر تهیه کنیم و برای هر بچه یکصد هزار تومان و تقریبا ۹۳۸ بچه محصل داشتیم یعنی نیاز داشتیم به ۹۳۸میلیون ریال برای کل بچه های تحت حمایت در ایران . و خوب می دانستیم و می دانیم که چون “شما ” هستید کار پیش خواهد رفت…. و خبر خوب اینکه تا شروع مهر برای تمامی بچه ها لوازم التحریر تهیه شد و بسیاری از شهر ها حتی با سلیقه خودشان .
که با یک فروشگاه در همان شهر قرار داد بستیم و حواله ای که بچه ها با مراجعه به آن فروشگاه با سلیقه و میل خودش لوازم التحریر خودش را انتخاب کرد … و حال خوشحالیم که این خبر را به سمع و نظر شما برسانیم.
و سپاس خداوند رحمان را که ما را لایق این اعتماد و واسطه ای برای این کار خیر قرار دادند ……