اخبار یاوران ایتام

مرام‌نامه موسسه خیریه یاوران ایتام

بنام خالق زیبایی ها

با سلام و احترام

موسسه خیریه یاوران ایتام افتخار دارد به مدت نوزده سال بصورت رسمی در خدمت خانواده‌های مادرسرپرست بوده و در جهت توانمندسازی این خانواده‌ها (هم مادر و هم فرزندان آن‌ها) تلاش نماید.

حال در آستانه بیستمین سالِ شروع فعالیت‌هایمان و در راستای «بهبود کیفیت مستمر» (Kaizen) در موسسه بر آن شدیم با همکاری گروه مشاوره و متخصصین امر، مَرام‌نامه سازمان خود را بصورت سلسله گفتار‌های تخصصی، خدمات شما ارائه نماییم.

امید آنکه این مرام‌نامه که در زمینه‌ی نحوه برخورد با عزیزانِ تحتِ حمایت می‌باشد، شما را در همراهی با این موسسه بیش از پیش یاری دهد و یا اگر تازه به جمع همراهان یا داوطلبان موسسه پیوسته‌اید، بتواند راهگشای شما در خدمت به عزیزان ما باشد.

با احترام: مهری نوحی
مدیرعامل موسسه خیریه یاوران ایتام