مشارکت غیر نقدی

یاور میتواند کمک های غیرنقدی خود را به مناسبت های مختلف در اختیار موسسه قرار داده و موسسه مسئولیت انتقال هرگونه کمک غیرنقدی و نذورات افراد را عهده دار می باشد.

 

این کمک ها شامل موارد زیر می باشد:

  • لوازم خانگی
  • پوشاک
  • اسباب بازی
  • لوازم التحریر
  • نذورات
  • گوسفند
  • هدیه
  • برپایی مراسم افطاری و …
کمک های غیر نقدی چگونه قابل انجام است ؟
“یاور” می تواند با تمایل خود کمک های غیر نقدی خود را به مناسبتهای مختلف در اختیار موسسه قراردهد و مسئولیت انتقال هر گونه کمک غیر نقدی و نذورات افراد را عهده دار می باشد این کمکها می تواند شامل :گوسفند، هدیه انجام مراسم افطاری ، لباس شب عید و…..جهت ارسال و استفاده یاورخواهان
به جزء کمکهای ماهیانه موسسه چه نوع کمکهای دیگری به خانواده ها می نماید ؟
کمک اصلی موسسه به خانوارهای مادر سرپرست همان مقرری ماهیانه به عنوان کمک هزینه تحصیلی یاورخواهان می باشد، اما کمکهای ذیل نیز با یاری خداوند رحمان و همراهی یاوران موسسه تا کنون به انجام رسیده : الف- لباس عید یاورخواهان ب- خرید لوازم التحریر برای شروع سال تحصیلی (مهرماه هرسال). ج- هزینه بیماریهای خاص یاورخواهان . د- خرید جهیزیه برای موارد خاص و- کمک های جانبی برای خرید لوازم ضروری منزل ز- اهداء وام قرض الحسنه به مادران سرپرست خانوار توسط خیرین موسسه ن- کمک هزینه آموزش براساس تصمیم گیری کمیته آموزش