یاور کیست

“یاور” در موسسه چه مفهومی دارد؟

فردی که حمایت مادی ومعنوی از یک یا چند کودک یا نوجوان یتیم و نیازمند کشورمان را به صورت مستمر و دائمی به عهده می گیرد “یاور” خوانده می شود.

چند نوع “یاور” در موسسه تعریف شده است؟

الف- یاور خاص: شما کودکی خاص را با پرداخت یک مقرری معین تحت قرار می دهید.

ب- یاور عام: شما هر مبلغی که تمایل دارید ودر هر زمانی که مایل هستید به حساب موسسه واریز می نمائید این مبالغ تمام” صرف هزینه های جانبی کودکان یتیم خواهد شد.
ج- یاور معنوی: شما وقت یا تخصص خود را در اختیار موسسه ودر جهت یاری رسانی به کودکان تحت حمایت قرار می دهید .
د- یاور بیمه: شما می توانید کودکی را با پرداخت مبلغی ماهیانه “بیمه عمر” ویا “بیمه ی آموزش ” نمایند.
ح- یاور موسسه: شما می توانید با هر مبلغی موسسه را برای هزینه های جاری و اداری یاری نمایید تا موسسه بتواند به حمایت خود از هزارها کودک یتیم ونیازمند ادامه دهد.
و- یاور ناشناس: بعضی از همراهان مایل هستند بصورت ناشناس موسسه زا یاری نمایند . واریزی آنها به اطلاع موسسه نمی رسد . اما کلیه این وجوه برای کودکان تحت حمایت هزینه می شود.

 

 

“یاور” شدن من در موسسه چه موقعی حتمی می شود؟

پس از تکمیل فرم مربوط به یاور، شما در لیست انتظار یکی از فرزندان موسسه با توجه به شرایطی که اعلام نمودید ، قرار خواهید گرفت لذا به محض اختصاص “یاورخواه” و واریز وجه شناسنامه ی او که در یاوران تکمیل شده برایتان ارسال و یا ایمیل خواهد شد. واز آن زمان شما ” یاور” موسسه خیریه یاوران ایتام خواهید بود.

کمک های “یاور” چگونه به دست “یاورخواه ” می رسد؟

زمانیکه شما به عنوان یاور فرم مخصوص را تکمیل می نمائید و چگونگی واریز مبلغ مورد نظر خودرا اعلام وبه انجام می رسانید ، مبلغ واریز شده بصورت کامل و بدون هیچ گونه برداشتی از طرف موسسه ، هر ماه به حساب “یاورخواه ” {کودک تحت حمایت شما} واریز می شود.

آیا” من ” تنها “یاور” او هستم ؟

پاسخ: شما می توانید در سال جاری با پرداخت ماهیانه حداقل ۳۰۰/۰۰۰ تومان “یاور” یک کودک یا نوجوان در موسسه باشید .