نحوه پذیرش ایتام

موسسه یاوران با هدف یاری رسانی به کودکان یتیم بی بضاعت شکل گرفته است.
شرایط پذیرش کودک ابتدا شامل موارد ذیل می باشد:

  • – سن کودک در زمان شروع حمایت باید زیر ۱۶ سال باشد.
  • – مادر ازدواج نکرده باشد.
  • – عدم تمکن مالی

با گذر از مرحله اول، با یاری خداوند رحمان موسسه خیریه یاوران ایتام توانسته با افرادی مطمئن، دلسوز و متعهد در بسیاری از نقاط کشور با عناوین رابط، داوطلب، خیر و… ارتباط برقرار نماید.

 

 این افراد در مناطق محروم کشور به شناسایی خانواده هایی می پردازند که پدر و نان آور خود را از دست داده و محل در آمدی برای گذران زندگی خود ندارند.

 

 

 این کودکان از طرف آنها شناسایی و مدارک لازم تهیه و پرونده ای برای آنان در موسسه تشکیل می گردد تا در لیست انتظار اختصاص “یاور” قرار گیرند.لازم به ذکر است تشکیل پرونده پس از “بازدید اول ” و تائید مدارک ، نهایی می شود.