نشاندن لبخند بر لب

سلامی چو بوی خوش آشنایی
حتما بیاد دارید که چندی پیش با حمایت یکی از بزرگترین اسباب‌بازی فروشی های تهران بنام ماتی لوس واقع در مرکز خرید پالادیوم و با طرحی بنام درخت دوستی (که از طرف مسول محترم ماتی لوس ارایه شد ) اقدام به جمع‌آوری اسباب‌بازی  برای کودکان  تحت حمایت موسسه  یاوران  نمودیم و نام طرح چنین بود : اهدا اسباب بازی ، اهدا  شادی
و  حال چقدر شادیم که می خواهیم از شادی آنها بگوییم و چقدر شادیم که میخواهیم از نشاندن لبخند بر لب آنها بگوییم از احساس پاک آنها و باز هم مثل همیشه  خداوند را شاکریم که ما را لایق چنین خدمتی دانست

اسباب‌بازی  اهدایی شما در ماتی لوس