مشارکت نقدی

کمک های نقدی به یاوران ایتام از سه روش قابل انجام هست:

مستمری ماهانه

کمک به موسسه

نذورات

مستمری ماهانه

زمانیکه شما به عنوان یاور فرم مخصوص را تکمیل می نمائید و چگونگی واریز مبلغ مورد نظر خود را اعلام و به انجام می رسانید، مبلغ واریز شده بصورت کامل و بدون هیچ گونه برداشتی از طرف موسسه، هر ماه به حساب “یاورخواه ” (کودک تحت حمایت شما) واریز می شود.
شما می توانید با پرداخت ماهیانه حداقل ۳۰۰/۰۰۰ تومان “یاور” یک کودک یا نوجوان در موسسه باشید.

کمک به موسسه

از ابتدا برای تامین هزینه های موسسه تعریفی متفاوت صورت پذیرفت و تمامی هزینه های جانبی موسسه به وسیله یاورانی که تحت عنوان “یاوران موسسه” تعریف شده اند، پرداخت می شود. شما می توانید با هر مبلغی موسسه را برای هزینه های جاری و اداری یاری نمایید تا موسسه بتواند به حمایت خود از کودکان یتیم و نیازمند ادامه دهد.

نذورات

از جمله خدمات ثابت موسسه در هر سال به شرح ذیل می باشد:

  • عیدی سال نو برای یاورخواهان
  • ارزاق ماه مبارک رمضان
  • تهیه ی بسته های مواد غذایی برای هر خانوار
  • برگزاری هر گونه افطاری از طرف شما برای خانواده های ایتام تحت پوشش در شهر های مختلف ایران
  • تهیه لوازم التحریر برای آغاز ماه مهر
کمک های "یاور" چگونه به دست "یاورخواه " می رسد؟
زمانیکه شما به عنوان یاور فرم مخصوص را تکمیل می نمائید و چگونگی واریز مبلغ مورد نظر خودرا اعلام وبه انجام می رسانید ، مبلغ واریز شده بصورت کامل و بدون هیچ گونه برداشتی از طرف موسسه ، هر ماه به حساب “یاورخواه ” {کودک تحت حمایت شما} واریز می شود.
اگر تمامی وجه به حساب "یاورخواه " واریز می شود، هزینه های موسسه چگونه تامین می گردد؟
زمانیکه شما به عنوان یاور فرم مخصوص را تکمیل می نمائید و چگونگی واریز مبلغ مورد نظر خودرا اعلام وبه انجام می رسانید ، مبلغ واریز شده بصورت کامل و بدون هیچ گونه برداشتی از طرف موسسه ، هر ماه به حساب “یاورخواه ” {کودک تحت حمایت شما} واریز می شود.
آیا مبلغ اهدایی می تواند درزندگی این خانوارها اثر گذارد؟​
بله، شاید برای شما باور کردنی نباشد ، ولی در اکثر خانوارهای تحت پوشش یک، دو ، و یا سه بچه را تحت حمایت داریم و این حمایت نه تنها مادی که در درجه اول “معنوی” است . مادران سرپرست خانوار با حمایت شما واز طریق موسسه خیریه یاوران احساس می نمایند که یاوری هست که او را یاری می نماید. ودری که به رویش گشاده شده ومکانی که می تواند غم ودرد خود را در آنجا مطرح کند و این مبلغ تمامی ماجرا نیست………
آیا در طول سال گزارشی هم از موسسه دریافت می نمایم؟
بله ، شما هرسال یکبار گزارشی از نحوه ی پرداختهای انجام به یاورخواهتان را از موسسه دریافت می نمائید . هم چنین کارنامه یاورخواهتان و اگر نامه ای ازاو به دست ما برسد نیز برایتان ارسال خواهد شد . ( یاورخواه با تمایل خود برای یاورش نام می نویسد وما هیچ گونه اجباری در این کار برای او فراهم نمی نمائیم )
آیا موسسه از کمک های دولتی هم بهره مند می شود ؟
خیر، ” موسسه خیریه یاوران ایتام ” موسسه ای کاملا” مستقل بوده و هیچ گونه وابستگی به موسسات ، نهادها ویا ارگانهای دولتی ندارد.
حساب باقیات و الصالحات چیست؟
طرحی به نام باقیات وصالحات ، پولی که می ماند و فراخوانی برای شاد شدن خاطر شما، ، وتلاش شما که ثمر می‌دهد تا همیشه و همیشه و این پول که حاصل تلاش و دست رنج شماست از طرف شما و در حسابی بنام موسسه خیریه یاوران ایتام سپرده خواهد شد و از سود آن به کودکان یتیم تحت پوشش خواهیم پرداخت. همیشه و همیشه برای تمامی ماهها و سالها سالهایی که از راه خواهد رسید و ما، چه در حیات دنیوی و چه اخروی شاهد لبخندهایی خواهیم بود که بر لب های او خواهد نشست او که چشم به راه است. یاوری همیشه همراه، یاوری که در مال و ثروت خود حقی معلوم برای او گذارده است.
چگونه برفعالیتهای موسسه نظارت می شود؟
“ما” اعتقاد داریم ناظر اصلی در عملکرد موسسه خداوند رحمان است ……….اما ناظر دنیایی”ما”نیروی انتظامی تهران بزرگ ، سازمان امور مالیاتی کشور و امور مالیاتی شمال تهران اداره ی کل مالیات ……….می باشد ، کلیه فعالیتها و حساب های موسسه توسط ارگانهای فوق الذکر مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد. “شما” به عنوان “یاور” در هرلحظه و یا هر زمان وبه هر طربق که مایل باشید می توانید عملکرد موسسه را مورد بررسی قرار دهید و کلیه اعضا پاسخگوی شما می باشند .