همکاری داوطلبانه

هرنوع تخصصی در زمینه هایی که موسسه نیاز دارد می تواند موسسه را یاری نماید، از جمله:

 • خدمات پزشکی، روانشناسی و مشاوره
 • آموزشی (برای یاورخواهان و یا مادران سرپرست خانوار)
 • هنری (خوشنویسی، نقاشی، خیاطی و …)
 • مهارت های فنی (کامپیوتری و …)
 • حمل و نقل

بدیهی است این امر با تکمیل نمودن فرم مربوط به داوطلبین و در صورت تایید، با حضور در موسسه امکان پذیر خواهد بود

برای تکمیل فرم ثبت نام و همکاری با موسسه

به عنوان داوطلب چه کمک هایی را می توانم به موسسه ارائه نمایم؟
هرنوع تخصصی در زمینه هایی که موسسه نیاز دارد می تواند موسسه را یاری نماید . بدیهی است این امر با حضور در موسسه و تکمیل نمودن فرم مربوط به داوطلبین امکان پذیر خواهد بود.
به جزء کمک های ماهیانه موسسه چه نوع کمکهای دیگری به خانواده ها می نماید ؟
کمک اصلی موسسه به خانوارهای مادر سرپرست همان مقرری ماهیانه به عنوان کمک هزینه تحصیلی یاورخواهان می باشد، اما کمکهای ذیل نیز با یاری خداوند رحمان و همراهی یاوران موسسه تا کنون به انجام رسیده :
 • الف- لباس عید یاورخواهان
 • ب- خرید لوازم التحریر برای شروع سال تحصیلی (مهرماه هرسال).
 • ج- هزینه بیماریهای خاص یاورخواهان
 • د- خرید جهیزیه برای موارد خاص
 • و- کمک های جانبی برای خرید لوازم ضروری منزل
 • ز- اهداء وام قرض الحسنه به مادران سرپرست خانوار توسط خیرین موسسه
 • ن- کمک هزینه آموزش براساس تصمیم گیری کمیته آموزش