اخبار یاوران ایتام

کمک هزینه خرید لوازم التحریر

 

برای ۱۷۳۷ دانش آموز تحت حمایت موسسه یاوران کمک هزینه خرید لوازم التحریر واریز شد.

امسال هم با همراهی شما توانستیم برای تمام دانش آموزان موسسه، هزینه خرید لوازم التحریر (هر دانش‌آموز مبلغ ۵۰۰ هزارتومان) را واریز نماییم. (با نظر و نظارت رابطین محترم شهرها)

آن‌ها خودشان لوازم التحریر اول مهر خود را خریداری میکنند.با سلیقه و با میل خودشان.
حفظ شأن و عزت نفس تمامی عزیزانی که تحت حمایت موسسه یاوران ایتام، هستند در سرلوحه کار ما قرار دارد.