کوچکترین یاورخواه

کوچکترین یاورخواه بدنیا آمد..

پدر در اثر سوختگی فوت کرده او یک برادر ۵ساله و یک خواهر ۳ ساله هم دارد .

هزینه زایمان توسط خیریه بچه های ایران پرداخت شد…. امید آنکه قدمش برای خانواده یاورش مبارک باشد .