گزارشی اجمالی

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه یاوران،جلسه هیئت مدیره،سه شنبه مورخ ۲۵ دیماه ۱۳۹۷ با حضور اعضای هیئت مدیره و مسئولین محترم واحدهای موسسه برگزار شد.

در آغاز جلسه گزارشی اجمالی از پرداختی های موسسه در سر فصل کمکهای جانبی توسط مسئول مالی موسسه،سرکار خانم دادگستر ارائه داده شد.

در ادامه سرکار خانم نوحی ضمن یادآور شدن درجه بالای اهمیت فعال بودن در جایگاه های مختلف موسسه،به دو موضوع مهم “کار تیمی در موسسه” و “تعارض” اشاره نموده و پیشنهاد دادند تحقیق در این زمینه ها و در راستای ارتقای سطح کیفی رسالت موسسه ، توسط اعضا انجام پذیرد و با مشارکت جمع تصمیمیاتی جهت ارائه این پژوهش ها توسط اعضای داوطلب گرفته شد.

در ادامه پیرو ارائه پروژه “احوال یاورخواه” توسط واحد جوانان،سرکار خانم نوحی به اهمیت بالای لحاظ کردن وضعیت آموزشی یاورخواهان در خروجی های نهایی پروژه مذکور تاکید کرده و جذب منابع مالی جدید و قدرتمند برای حمایت از این مهم را از اولویت های پیگیری شمردند.در این راستا سرکار خانم عالمی پور به عنوان مسئول واحد آموزش گزارش دقیقی از جامعه آماری مقاطع مختلف تحصیلی دانش آموزان عنوان نموده و نهایتا راهکارهایی جهت سوق دادن دانش آموزان به سمت رشته های فنی چه از طریق هنرستانها و چه سازمان فنی و حرفه ای و حمایت از ایشان در مسیر رسیدن به نتیجه مطلوب ارائه داده شد.
همچنین جناب آقای دینی پور،نماینده محترم واحد جوانان،به مواردی از جمله چگونگی تاثیرگذاری مسائل آموزشی بر روند پروژه “احوال یاورخواه” اشاره داشتند.

پس از بررسی موضوع احوال یاورخواه،سرکار خانم معصومیان،مسئول محترم واحد پایا”گزارشی در مورد آمار جذب یاورخواهان هر شهر و ظرفیت باقیمانده هرکدام مطابق ضوابط مربوطه ارائه نمودند و در این راستا مباحثی با مشارکت حضار مطرح شد.

در ادامه، ضمن اعلام رسمی فعالیت واحد کارآفرینی،سرکار خانم فیوض در مورد انجام حدودا ۳۰ مورد شغل ایجاد شده برای مادران یاورخواهان با همکاری موسسه مهرآوران توضیحاتی ارائه دادند که جای بسی خوشحالی در بدو شروع این واحد دارد.

و در پایان خانم تاری وردی،ارائه تقویم های آموزشی و فرهنگی متناسب با مناسبت های مختلف ایام سال از طرف واحدهای مذکور را پیشنهاد دادند .

به امید دیدن زندگی و لحظات سرشار از سعادتمندی یاورخواهان..
چراکه “دلاویزترین شعر جهان،خنده اوست!
آری..خنده او به توان تو!!