گزارشی درمورد رضا

گزارشی درمورد “رضا “……………..(یاورخواه مشهد)

بهترین و ارزنده ترین خصلت ها : انجام کارهای نیک، فریاد رسی بیچارگان و بر آوردن آرزوی آرزومندان است.

امام رضا(ع)

به لطف خاصه ی حضرت رضا(ع) عزیز ، یاورخواهی دیگر را در یاوران یاری نمودیم با همراهی رابط محترم مشهد جناب آقای “مسعود شهاب” به خانه “رضا ” رفتیم مادرش می گفت از سویی دوست دارد رضا را نزد خود همچنان نگه دارد و از سویی دیگر فکر می کند اگر رضا را به یکی از مراکز توانبخشی بهزیستی معرفی کند از یک سری دیگر از مشکلات مربوطه راحت خواهد شد بر آن شدیم جهت رفاه خواهران “رضا “، که مکررا” تشنج می کرد وبه طور غیر ارادی گاهی آنها را مورد اذیت و آزار قرار می داد کمکی نمائیم . لذا پس از مراجعه به بهزیستی کوهسنگی و طی مذاکره با سرپرست بسیار محترم این مرکز سرکار خانم ” سازگار” و راهنمایی فوری و صمیمانه ایشان “رضا” به ” توانبخشی شهید بهشتی” معرفی و توسط فردی نیکوکار و بسیار مهربان به نام خانم “خان زاده ” مددکار محترم توانبخشی” شهید بهشتی “در روز سه شنبه ۲۱/۵/۹۳ در مرکز پذیرفته شد . وبدین ترتیب “خیریه شهید بهشتی” با همکاری فوری ورایگان خود و”خانواده رضا” را در حل مشکل خودیاری کردند .

درضمن از همکاری صمیمانه و دلسوزانه ی رابط محترم مشهد در این امر خداپسندانه کمال تشکر را داشته و داریم .

امید است خداوند رحمان از همه ی ما قبول نماید .

“انشاالله”

گزارشگر:کیانی