گزارش شماره ۱۰

گزارش شماره ۱۰

۹۹/۰۱/۱۰

((ارسالی به بیمارستان های تهران))

کمپین یاری‌رسانی به تیم درمان برای ریشه‌کن کردن کرونا
از جمله فعالیت های انجام شده در این همکاری ها:
((ارسالی به بیمارستان حضرت رسول اکرم))

*ماسک تخصصی ۳۰۰۰ عدد

*عینک تخصصی ۳۰ عدد

*آب ژاول جهت ضدعفونی محیط بیمارستان ۱۰۰۰ لیتر

*شیلد ۸۵ عدد

*گان ۳۹۰ عدد

((ارسالی به بیمارستان فیروزگر))

*ماسک تخصصی ۲۰۴۰ عدد

*عینک تخصصی ۳۰عدد

*آب ژاول جهت ضدعفونی محیط بیمارستان ۷۰۰ لیتر

*شیلد ۱۹۰عدد

*گان ۵۰۰عدد

*مایع ضدعفونی ۵۰۰لیتر

*کپسول اکسیژن  ۲۰عدد امانی

((ارسالی به بیمارستان اکبرآبادی))

*آب ژاول جهت ضدعفونی محیط بیمارستان ۳۰۰ لیتر

*شیلد ۱۱۸عدد

*گان ۷۰عدد

((ارسالی های دیگر))

*گان ۸۰۰ عدد به بیمارستان امیراعلم

*مایع ضدعفونی ۱۰۰ لیتر به موسسه آوای ماندگار

*مایع ضدعفونی ۱۰۰ لیتر به موسسه  کودکان کار

گزارشات ما را در سایت، اینستاگرام، گروه کمپین واتساپ و تلگرام یاوران دنبال فرمایید.

برای پیوستن به گروه تلگرام کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://t.me/joinchat/BHloFkaLtj6XoC5EMG5Qfw

برای پیوستن به گروه واتساپ کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://chat.whatsapp.com/E2WKODHqQYp9lzuYCNhG4h

*لینک  پرداخت از طریق بات:
https://bahamta.com/c/49340-9275086

لینک اینستاگرام :
yavaran_1382@