یاورخواه کیست

“یاور خواه” کیست؟


کودک یا نوجوان تحت حمایت در موسسه “یاورخواه” نامیده می شود. این کودک یا نوجوان در زمان شروع حمایت باید زیر ۱۶ سال باشد.

“یاورخواهان” چگونه شناسایی می شوند؟

با یاری خداوند رحمان موسسه خیریه یاوران ایتام توانسته با افرادی مطمئن ، دلسوز و متعهد در بسیاری از نقاط کشور با عناوین رابط ، داوطلب ، خیر و… ارتباط برقرار نماید. این افراد در مناطق محروم کشور به شناسایی خانواده هایی می پردازند که پدر و نان آور خود را از دست داده و محل در آمدی برای گذران زندگی خود ندارند. کودکان این خانواده ها که زیر ۱۶ سال می باشند از طرف آنها شناسایی و مدارک لازم تهیه و پرونده ای برای آنان در موسسه تشکیل می گردد تا در لیست انتظار اختصاص “یاور” قرار گیرند. لازم به ذکر است تشکیل پرونده پس از “بازدید اول ” و تائید مدارک ، نهایی می شود.

از هر خانواده چند کودک تحت پوشش قرار می گیرد؟

از هر خانواده حداقل یک و حداکثر ۳ کودک تحت پوشش و حمایت قرار خواهد گرفت . این کودکان در زمان شروع حمایت باید ۱۶ سال باشند .

در چه مواردی “یاورخواه ” از حمایت خارج می شود؟

الف- ازدواج مادر
ب- رسیدن به سن ۱۸ سالگی
ج- ازدواج یاورخواه
د- اشتغال یاورخواه


“یاورخواه ” تا چه سنی تحت پوشش قرار می گیرد؟

سن حمایت پایان ۱۸ سالگی است اما چنانچه “یاور” بخواهد حمایت خود را تا پایان تحصیلات دانشگاهی “یاورخواه ” نیز ادامه دهد با تمایل “یاور” این امر امکان پذیر می باشد.


موسسه چگونه در شهرستانها فعالیت دارد و به امور یاورخواهان رسیدگی می نماید؟

شاید به جرات بتوانیم اذعان نمائیم که موسسه یاوران یکی از معدود خیریه هائیست که در شهرستانهای کشور نیز فعال است و به یاری نیازمندترین کودکان و نوجوانان یتیم کشور اقدام نموده. موسسه در شهرستانهایی که توانسته رابط یا رابطین مطمئن و قابل اعتماد داشته باشد به شناسایی یاورخواهان نیازمند اقدام نموده و تلاش نموده با حمایتهای مادی و معنوی خود مرهمی بر دردهای زندگی پر از غم و اندوه آنان باشد.اما تمامی امور مربوط به یاورخواهان از جمله تشکیل پرونده ، رسیدگی به مشکلات آموزشی ، سلامتی و زندگی آنان در تهران به انجام می رسد.
ورابطین ما در شهرستانها کلیه امور مربوط به یاور خواهان را رسیدگی نموده ، به آنها سر زده و گزارشهای مربوطه را ارائه می نمایند . شایان ذکر است اعضاء موسسه نیز سالی یکبار از یک یا دو شهرستان بازدید به عمل می آورند.