اخبار یاوران ایتام

پیام تبریک نووز ۱۴۰۳ مدیرعامل موسسه یاوران

ما می دانیم:

وقتی پدری دنیا را ترک می کند، باری سنگین و به سنگینی یک کوه بر دوش مادر گذاشته می شود.

ما می دانیم:

اکثریت پدرهای این خانواده ها در اثر سکته قلبی، سکته مغذی و یا تصادف به دیار باقی شتافته اند. و بنابراین شوکی ناگهانی و بزرگ به خانواده وارد شده

ما می دانیم:

حاصل این بار سنگین و این شوک ناگهانی، مادری است که هیچگونه درآمد، ارث و یاپس اندازی ندارد.

او  تنهاست. تنها….

و حال ما می خواهیم:

او بداند که ما هستیم، یاورهایی در موسسه ای بنام یاوران که همه این‌ها را می دانند و قسمتی از وقت و توانایی خود را برای آن‌ها صرف خواهند نمود که آن‌ها کمی آرام تر و بی دغدغه تر زندگی را بگذرانند و نیک می دانیم، با همراهی و همیاری شما این مهم به انجام رسیده و خواهد رسید.

 

سال نو مبارک

مهری نوحی -فروردین ۱۴۰۳