او، مادرزادی استخوان فک نداشت…

او، مادرزادی استخوان فک نداشت و پیوند استخوان انجام دادند. به همین دلیل دندان ها، از فرم طبیعی خارج شد.
و سپس ضروری بود ارتودنسی انجام شود. با توجه به این که جنبه زیبایی نداشت واحد درمان هزینه های ارتودنسی دندان را تقبل کرد.

اخبار یاوران

با سفارش نماد همدردی (استند تسلیت) اندوهتان را با یاری یتیمان همراه می شویم.