استان تهران

تعداد کل یاور خواهان استان

۰

نفر ، می باشد

۱۳۲ پسر

۱۴۱ دختر

تهران

۱۳۹ نفر

۶۴

۷۵

کرج

۲۶ نفر

۱۸

۸

دماوند

۶ نفر

۳

۳

ملارد

۳۸ نفر

۱۵

۲۳

ورامین

۴۵ نفر

۲۲

۲۳

اسلامشهر

۱۹ نفر

۱۰

۹

استثنایی
نونهال
پیش دبستانی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
دیپلم
دانشجو
۲
۲۷
۷
۱۰۳
۷۷
۵۱
۳۵
۱

استعداد درخشان و توانمندی یاورخواهان :

  • ملارد / رتبه اول حفظ قرآن کریم سال ۱۴۰۱
  • ورامین / رتبه اول پروژه های علمی دانش آموزی سال ۱۴۰۱


کارآفرینی های صورت گرفته برای مادران سرپرست خانوار: