استند تسلیت

با سفارش نماد همدردی (استند تسلیت) اندوهتان را با یاری یتیمان همراه می شویم.
این استند با نام شما، خانواده و یا نام سازمان برای خانواده متوفی ارسال می گردد. 

نصب و جمع آوری استند قبل از شروع مراسم و بعد از اتمام، توسط افراد موسسه یاوران انجام می‌شود.

پس از مراسم، پاکت کارتی به عنوان یادبود با ذکر نام شما به خانواده متوفی تقدیم می‌گردد.
در حال حاضر حداقل هزینه برای یک استند ۳۵۰.۰۰۰ تومان و برای بیش از یک عدد به ازای هر استند ۳۰۰،۰۰۰ تومان می‌باشد.

بنرهای ترحیم مجازی موسسه یاوران ایتام

این بنر با نام شما، خانواده و یا نام سازمان برای خانواده متوفی به صورت مجازی ارسال می‌گردد. هزینه این بنر مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ تومان می‌باشد.