شهرهای تحت پوشش

شاید به جرات بتوانیم اذعان نمائیم که موسسه یاوران یکی از معدود خیریه هائیست که در شهرستان های کشور نیز فعال است و به یاری نیازمندترین کودکان و نوجوانان یتیم کشور اقدام می نماید. 

موسسه در شهرستان هایی که توانسته رابط یا رابطین مطمئن و قابل اعتماد داشته باشد به شناسایی یاورخواهان نیازمند اقدام کرده و تلاش نموده با حمایت های مادی و معنوی خود همراهشان باشد. 

اما تمامی امور مربوط به یاورخواهان از جمله تشکیل پرونده، رسیدگی به مشکلات آموزشی، سلامتی و زندگی آنان در تهران به انجام می رسد. و رابطین ما در شهرستان ها کلیه امور مربوط به یاور خواهان را رسیدگی نموده، به آنها سر زده و گزارش های مربوطه را ارائه می نمایند. شایان ذکر است اعضاء موسسه نیز سالی یکبار از یک یا دو شهرستان بازدید به عمل می آورند.

جدول یاورخواهان مستقر در کشور تا پایان سال ۱۴۰۱

شهر

یاورخواه

تهران

۱۴۰

زاهدان

۱۵۷

کرمانشاه

۱۳۸

خرم آباد

۱۱۲

بم

۹۴

اردل

۱۲۲

آبادان

۱۰۳

خرمشهر

۱۰۵

مهران

۱۱۳

کرمان

۸۴

بوشهر

۹۸

شهر

یاورخواه

قم

۶۶

سرپل ذهاب

۶۹

منوجان

۶۱

قائنات

۴۶

خمین

۵۲

ملارد

۳۸

گتوند

۳۹

ورامین

۳۶

شیراز

۳۵

مشهد

۳۸

اسلامشهر

۱۹

شهر

یاورخواه

کوهستک

۲۹

زیرکوه

۳۶

طبس

۲۸

بیرجند

۲۹

سیرجان

۳۰

گرمه

۲۳

سبزوار

۳۸

اراک

۲۲

کرج

۲۶

آشتیان

۱۷

سایر شهرستان ها

۲۱