آموزش

یکی از مهمترین فعالیت های موسسه یاوران، نظارت و تاکید بر آموزش و تحصیل یاورخواهان عزیز می باشد؛ لذا این واحد، نظارت مستقیم بر روند تحصیلی آنان دارد.
در این راستا، دریافت کارنامه جدید یاورخواهان بسیار ضروری است.
برای خدمات آموزش موسسه، به موارد ذیل می توان اشاره نمود:

  • مشاوره تحصیلی
  • تهیه و ارسال کتاب های آموزشی
  • هماهنگی معلم خصوصی
  • اهدای جوایز جهت تشویق دانش آموزانِ با معدل ممتاز
  • مشاوره تعیین رشته از کلاس نهم: هدایت تحصیلی دانش آموزان در مقطع نهم دبیرستان با تاکید بر معرفی رشته های فنی و حرفه ای و یا کاردانش برای افراد واجد شرایط
 
  • یاور-پشتیبان برای مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم: یاور-پشتیبان ها، جمعی از داوطلبان موسسه هستند که وضعیت تحصیلی یاورخواهان دوره دوم متوسطه را، به طور مستمر، پیگیری و آنها را پشتیبانی تحصیلی می نمایند. لازم به ذکر است که برخی از یاور-پشتیبان های موسسه، دانشجویان دانشگاه های برتر در سطح کشور می باشند.
  • پرداخت سرویس مدرسه در شراط خیلی خاص
  • پرداخت شهریه در شرایط خیلی خاص
  • بورسیه تحصیلی برای واجدین شرایط

برخی از خدمات، تنها شامل واجدین شرایط می شود.

کمک های اهدایی به " او" با چه عنوانی برایش تعریف می شود؟

کمک های اهدایی به یاور خواه، با عنوان “کمک آموزشی” تعریف می شود. در حقیقت یکی از شروط حمایت مالی موسسه از یاور خواه، درس خواندن و ادامه تحصیل او می باشد. “او” می داند که باید درس بخواند و در این راه، موسسه یاوران با او همراه است و هرگونه کمکی که نیاز داشته باشد، برایش تامین خواهد کرد.