زاهدان ‌

با سلام
شهری دیگر به شهر های مورد حمایت ” موسسه خیریه یاوران ”  اضافه شد . و این بار زاهدان ‌،  در سفری دو روزه و بازدیدهای فشرده طی این دو روز (با کمک و یاری خیریه صابرین) توانستیم ۵۰ پرونده برای بچه ها تشکیل  دهیم.نمیدانم از این سفر خوشحال باشم یا غمگین ….و نمی دانم تا کنون این حس را تجربه کرده اید ؟ احساس غم  و َشادی توام ..غمی سنگین سینه ام را می فشارد ، غم دیدار با فقر ، محرومیت ، نداشتن و بار سنگین زندگی ، غم دیدار با انسان هایی که از اولین امکانات زندگی محرومند و باز به رویت لبخند می زنند  و غم نگرانی از وسعت این فقر.

و شادم از اینکه می توانیم “با هم ” و ” همراه هم ”  باز هم حماسه ای بیافرینیم از  “انسانیت ” و باز هم حماسه ای بیافرینیم از لبخند هایی که بر لب های دردمند ترین انسانها می‌نشانیم.انسانهایی که شایسته این لبخند هستند ……
و حال با لطف خداوند و همراهی و همت  شما عزیزان به یاری آنها خواهیم رفت و  تمام سعی و تلاش خود را برای بهبود زندگی آنان بکار خواهیم گرفت و مطمئن هستیم مثل همیشه “با شما ” موفق خواهیم بود…..
و حالا گزارشی تصویری از این سفر …