فطریه و کفاره

باسلام .

تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات شما
موسسه خیریه یاوران ایتام آمادگی خود را برای دریافت فطریه و کفاره های شما بندگان خوب خداوند و رساندن آن به ایتام تحت حمایت اعلام می دارد. امید که باز هم بتوانیم با همراهی شما یاری گر ایتام باشیم