ماه خدا

کمک هزینه ارزاق ماه مبارک رمضان

با سلام و ضمن تبریک ماه مبارک رمضان، کمک هزینه ارزاق ماه رمضان برای هر خانواده تحت پوشش از طرف موسسه یاوران مبلغ ۳۰۰ هزارتومان منظور گردیده است.سهم شما به انتخاب و توان همراهی شما عزیزان است که بسیار پر برکت خواهد بود.

**شماره حساب و کارت بانک ملی بنام موسسه**

*شماره حساب بانک ملی
۰۱۱۰۸۸۲۲۴۵۰۰۰

*شماره کارت بانک ملی
۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۲۵۴۴۶