نذر آب

“استان های بی آب را دریابیم”
*نذر آب ، نذر زندگی*
موسسه یاوران در راستای مسئولیت اجتماعی خود ، مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای کمک به خرید تانکر و تامین آب برای
دو استان سیستان و بلوچستان و خوزستان در نظر گرفته است …… اما این مبلغ در برابر نیاز این دو استان ناچیز است
لذا ، دوستان عزیزی که قصد دارند در این امر مهم مشارکت داشته باشند می توانند کمک‌های خود را به
* شماره حساب بانک ملی*
۰۱۱۰۸۸۲۲۴۵۰۰۰

و *شماره کارت بانک ملی*
۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۲۵۴۴۶
واریز نمایند و فیش واریزی خود را به شماره واتس اپ موسسه ۰۹۱۰۲۱۷۷۹۱۰ ارسال نمایید.
لطفا در صورت امکان از طریق لینک زیر پرداخت نمایید.
https://yavaran.charityapp.ir/pay