نماد تبریک

شما می توانید به جای خرید گل، شیرینی و… برای همکاران و دوستان خود از نماد شادی و تبریک موسسه یاوران استفاده نمایید و کودکان یتیم را در شادی خود شریک کنید.
نماد تبریک شامل یک کارت پستال می باشد و هزینه ی خریداری این کارت صرف امور کودکان تحت پوشش می‌گردد.‌