هیات مدیره

مهری نوحی

سمت در یاوران
مدیر عامل موسسه، عضو هیات مدیره و هیات امنا
تحصیلات
فوق لیسانس مدیریت و توسعه سازمان از دانشگاه بین المللی امریکا
سوابق شغلی
 • عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده دکتر شریعتی
 • عضو گروه برنامه ریزی دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 • عضو گروه برنامه ریزی دانشگاه فنی و حرفه ای
 • مسئول انستیتو امور اداری در دانشکده دکتر شریعتی
 • دارای ۲۰ سال سابقه کار در موسسه یاوران به عنوان مدیر عامل موسسه که تاکنون ادامه دارد.

شهین شاهچراغی

سمت در یاوران
رئیس هیات مدیره و عضو هیات امنا
تحصیلات
مهندسی معماری و فوق لیسانس مدیریت آموزشی
سوابق شغلی
عضو هیات مدیره ارمغان و شرکت فیوارسازان (در حال حاضر) عضو UNICEF سال ۸۴-۸۲ رئیس حسابداری دانشکده علمی کاربردی تهران ۳ سال ۹۰-۸۷ مدیر مالی شرکت ایفاچی کار سال ۹۰-۸۵ هیات مدیره و مدیرمالی در فیوارسازان توسعه پارسیان ۹۰ تاکنون نمایندگی بیمه آسیا سال ۹۶-۹۷ مدیرمالی شرکت ارمغان سال ۹۷ تاکنون

فرنگیس نشاسته ریز

سمت در یاوران
عضو هیات مدیره و هیات امنا
تحصیلات
لیسانس مهندسی معماری از دانشگاه علم و صنعت تهران
سوابق شغلی
 • رئیس انستیتو هنر و معماری دانشکده دکتر شریعتی
 • مسئول مرکز آموزش عالی فنی دختران کیانشهر (ولیعصر فعلی) وابسته به مرکز سمیه
 • معاون فنی مرکز آموزش عالی فنی دختران سمیه تهران
 • تدریس در انستیتو تکنولوژی (آموزش و پرورش/بخش فنی و حرفه ای)

صدیقه صباغیان

سمت در یاوران
بازرس ، عضو هیات مدیره و هیات امنا
تحصیلات
لیسانس مهندسی در رشته الکترونیک
سوابق شغلی

تدریس در دانشگاه شریعتی

نسرین منزوى کرباسى

سمت در یاوران
عضو هیات مدیره و هیات امنا
تحصیلات
لیسانس مدیریت بازرگانى دانشگاه کرمان
سوابق شغلی
کارشناس سازمان برنامه و بودجه

آمنه سادات معصومیان

سمت در یاوران

مسئول واحدپایا،عضو هیئت مدیره،عضوهیئت امناء و ۲۰ سال رئیس هیئت مدیره.

خزانه دار

تحصیلات
لیسانس دررشته مهندسی الکترونیک
سوابق شغلی
 • دبیرفنی ورئیس انستیتوبرق هنرستان صنعتی( قم)
 • دبیرفنی هنرستان صنعتی ایرانمهر(تهران)
 • رئیس تنها هنرستان صنعتی جدیدالتاسیس دختران تهران(بعدازانقلاب)
 • مدرس ورئیس آموزش دانشکده فنی دختران تهران.
 • مسئول واحدرفاه دانشکده فنی دختران تهران.
 • معاون فنی آموزشکده فنی علمی کاربردی حوزه هنری سوره

فاطمه فتحی

سمت در یاوران
بارزس
تحصیلات
فوق لیسانس صنایع – گرایش مدیریت سهیم و بهروری از دانشگاه شریف
سوابق شغلی
 • کارمند بانک توسعه صادرات در سال های ۷۵ تا ۷۸
 • همکاری در چند طرح پژوهشی مدیریتی در سازمان بیمه سلامت (خدمات درمانی)
 • مجری طرح مطالعه و بررسی شاخص های بهروری در سازمان بیمه خدمات درمانی