کارآفرینی

کارآفرینی خرید ۲ راس گوسفند با بچه شون برای خانواده آراس و آنا در شهرستان مهران با همراهی خیریه مهرآوران …

هر مادرِ توانمند می تواند آینده یک خانواده را بسازد . و “ما ” با هم میتوانیم آینده ساز این خانواده باشیم…….