کارآفرینی

هر یک از مادران که امکان انجام حرفه و شغلی را داشته باشند، با قبول شرایط موسسه، توسط این واحد حمایت خواهند شد

کارآفرینی های صورت گرفته برای مادران سرپرست خانوار:

استان ایلام

مهران / دام / ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

 •  

مهران / دام / ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

 •  

مهران / دام / ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

 •  

مهران / دام / ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

 •  

مهران / دام / ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

 •  

مهران / زنبورداری / ۴ تیر ۱۳۹۸

 •  

مهران / زنبورداری / ۹ مرداد ۱۳۹۸

 •  

مهران / زنبورداری / ۶ مرداد ۱۳۹۸

 •  

مهران / چرخ خیاطی / ۱۵ خرداد ۱۳۹۷

 •  

مهران / چرخ بافندگی / ۳ تیر/ ۱۳۹۷

 •  

 

استان بوشهر

بوشهر/ کار در میوه فروشی / ۳ اسفند ۱۴۰۰

 •  

بوشهر/ آموزش خیاطی و خرید چرخ خیاطی / ۲۸ مهر ۱۴۰۰

 •  

بوشهر/ نانوایی / ۲۶ آبان ۱۳۹۹

 •  

 

استان تهران
اسلامشهر / چرخ صنعتی / ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
 • تهران / خرید و فروش لباس / ۴ اسفند ۱۴۰۰
 • تهران / چرخ خیاطی / ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
 • تهران / چرخ خیاطی / ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
 • تهران / آرایشگاه / ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
 • تهران / صنایع دستی/ ۲۳ دی ۱۳۹۷
 • کرج / خرید و فروش لباس / ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
 • ملارد/ خرید لوازم آرایشگاه / ۳۰ آبان ۱۴۰۰
 • ورامین / سبز خردکنی / ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
 • ورامین / چرخ صنعتی / ۱ خرداد ۱۴۰۰
 • ورامین / چرخ خیاطی / ۱۲ آذر ۱۳۹۹
  استان چهارمحال بختیاری

  اردل / راه اندازی آرایشگاه / ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

  •  

  اردل / دام / ۲۸ آبان ۱۴۰۰

  •  

  اردل / دام / ۲۸ آبان ۱۴۰۰

  •  

  اردل / طیور / ۱۵ دی ۱۴۰۰

  •  

  اردل / صنایع دستی / ۲۵ مرداد ۱۴۰۰

  •  

  اردل / دستگاه کره گیری / ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

  •  

  اردل / صنایع دستی / ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

  •  

  اردل / صنایع دستی / ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

  •  

  اردل / صنایع دستی / ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

  •  

  اردل / صنایع دستی / ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

  •  

  اردل / زنبور داری / ۳۰ تیر ۱۳۹۷

  •  

  اردل / صنایع دستی / ۱ تیر ۱۳۹۷

  •  

  اردل / لوارم تحریر / ۱۵ خرداد ۱۳۹۷

  •  

  اردل / دام / ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

  •  

  اردل / دام / ۷ اسفند ۱۳۹۷

  •  

  اردل / لوازم خانگی / ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

  •  

  اردل / آرایشگاه / ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

  •  

  اردل / گاو / ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

  •  

   

  استان خراسان جنوبی

  زیر کوه / دام / ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

  •  

  زیر کوه / دام / ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

  •  

  زیر کوه / کارگاه خیاطی / ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

  •  

  زیر کوه / صنایع دستی / ۲۹ آذر ۱۳۹۷

  •  

  طبس / دام / ۲۸ مهر ۱۴۰۰

  •  

  قائنات / دستگاه سنگ تراشی / ۲۸ مهر ۱۴۰۰

  •  

  قائنات / طیور / ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

  •  

  قائنات / صنایع دستی / ۳۰ آذر ۱۳۹۷

  •  

  قائنات / صنایع دستی / ۳۰ آذر ۱۳۹۷

  •  

  قائنات / صنایع دستی / ۱۰ آبان ۱۳۹۷

  •  

  قائنات / صنایع دستی / ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

  •  

   

  استان خراسان رضوی

  مشهد / چرخ خیاطی / ۹ اسفند ۱۴۰۰

  •  

  مشهد / چرخ خیاطی / ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

  •  

   

  استان خراسان شمالی

  گرمه / آرایشگاه / ۱۲ آبان ۱۴۰۰

  •  

  گرمه / نانوایی/ ۱ دی ۱۳۹۷

  •  

   

  استان خوزستان
  آبادان / نانوایی / ۲۷ آبان ۱۳۹۹
 • استان سیستان و بلوچستان

  زاهدان / صنایع دستی / ۲۸ مهر ۱۴۰۰

  •  

  زاهدان / چرخ خیاطی / ۶ مهر ۱۳۹۹

  •  

  زاهدان / چرخ خیاطی / ۱۷ مهر ۱۳۹۹

  •  

  زاهدان / چرخ خیاطی / ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

  •  

  زاهدان / چرخ خیاطی / ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

  •  

  زاهدان / چرخ خیاطی / ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

  •  

  زاهدان / چرخ خیاطی / ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

  •  

  زاهدان / چرخ خیاطی / ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

  •  

  زاهدان / چرخ خیاطی ژانومه / ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

  •  

  زاهدان / چرخ خیاطی ژانومه / ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

  •  

  زاهدان / چرخ خیاطی ژانومه / ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

  •  

  زاهدان / چرخ خیاطی ژانومه / ۳ تیر ۱۳۹۷

  •  

  زاهدان / چرخ خیاطی ژانومه / ۳ تیر ۱۳۹۷

  •  

   

  استان فارس
  آبادان / نانوایی / ۲۷ آبان ۱۳۹۹
 • استان قم

  قم / خرید چرخ خیاطی / ۲۰ اسفند ۱۴۰۰

  •  

  قم / سبزی خرد کنی / ۲۲ آبان ۱۳۹۸

  •  

   

  استان کرمان

  بم / دستگاه سبزی خوردکنی / ۲۸ مهر ۱۴۰۰

  •  

  بم / صنایع دستی / ۲۸ مهر ۱۴۰۰

  •  

  بم / صنایع دستی / ۲۸ مهر ۱۴۰۰

  •  

  بم / دستگاه جوجه کشی / ۲۸ مهر ۱۴۰۰

  •  

  بم / مغازه / ۶ تیر ۱۴۰۰

  •  

  بم / چرخ سردوز / ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

  •  

  بم / چرخ سردوز / ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

  •  

  بم / نانوایی / ۲۵ ادیبهشت ۱۳۹۸

  •  

  بم / دستگاه جوجه کشی/ ۱۴ آذر ۱۳۹۷

  •  

  بم / دستگاه جوجه کشی/ ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

  •  

  کرمان / دام / ۲۸ مهر ۱۴۰۰

  •  

  کرمان / سبزی خوردکنی/ ۲۸ دی ۱۳۹۹

  •  

  کرمان / قنادی / ۲۴ مهر ۱۳۹۸

  •  

  کرمان / سبزی خوردکنی/ ۲۸ دی ۱۳۹۹

  •  

  کرمان / سبزی خوردکنی/ ۷ شهریور ۱۳۹۸

  •  

  منوجان / چرخ خیاطی / ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

  •  

  منوجان / پارچه فروشی / ۹ شهریور ۱۴۰۰

  •  

  سیرجان / نانوایی / ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

  •  

  سیرجان / سبزی خوردکنی/ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

  •  

   

  استان کرمانشاه

  سرپل ذهاب/ دام / ۲۸ مهر ۱۴۰۰

  •  

  سرپل ذهاب/ دام / ۲۸ مهر ۱۴۰۰

  •  

  سرپل ذهاب/ چرخ خیاطی/ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

  •  

  سرپل ذهاب/ دام / ۲۸ مهر ۱۴۰۰

  •  

  سرپل ذهاب/ دام / ۲۸ مهر ۱۴۰۰

  •  

  سرپل ذهاب/ دام / ۲۸ مهر ۱۴۰۰

  •  

  سرپل ذهاب/ دام / ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

  •  

  سرپل ذهاب/ چرخ خیاطی/ ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

  •  

  سرپل ذهاب/ دام / ۱۴ آذر ۱۳۹۷

  •  

  کرمانشاه / خرید لوازم گلیم بافی/ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

  •  

  کرمانشاه / صنایع دستی/ ۲۸ مهر ۱۴۰۰

  •  

  کرمانشاه / صنایع دستی/ ۶ تیر ۱۴۰۰

  •  

  کرمانشاه / دام / ۱۱ بهمن ۱۳۹۹

  •  

  کرمانشاه / دام / ۱۳ مهر ۱۳۹۹

  •  

  کرمانشاه / لوازم آرایشی / ۲۹ مرداد ۱۳۹۹

  •  

  کرمانشاه / مغازه لوازم خانگی / ۲۹ مرداد ۱۳۹۹

  •  

   

  استان لرستان

  خرم آباد / دستگاه کره گیری / ۸ آذر ۱۳۹۹

  •  

  خرم آباد / آرایشگاه / ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

  •  

  خرم آباد / چرخ سردوز/ ۲ شهریور ۱۳۹۸

  •  

  خرم آباد / سبزی خوردکنی/ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

  •  

   

  استان مرکزی

  آشتیان / چرخ صنعتی / ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

  •  

  خمین / چرخ بافندگی / ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

  •  

  خمین / تنور و دستگاه خمیرگیری / ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

  •  

  خمین / چرخ سردوزی / ۱۳ آبان ۱۳۹۷

  •  

  خمین / چرخ سردوزی / ۱۳ آبان ۱۳۹۷

  •  

   

  استان هرمزگان

  کوهستک / چرخ خیاطی / ۲۸ مهر ۱۴۰۰

  •  

  کوهستک / چرخ خیاطی / ۲۸ مهر ۱۴۰۰

  •