گزارش شماره ۲

گزارش شماره ۲

همزمان با تشدید شیوع کرونا و نیاز کادر درمانی به حمایت های مردمی، و به جهت هدفمند کردن این حمایت‌ها، به این نتیجه رسیدیم که از طریق تعامل با دیگر موسسات خیریه بر این همراهی بیفزاییم…
به این ترتیب چندین موسسه  از جمله :
*یاوران ایتام
*مهرگیتی
*حامی کانادا
*مهرآوران خانه آفتاب
*کودکان ایران
*ایلیا
به هم پیوستند.
فعالیت های انجام گرفته در این همکاری ها به شرح ذیل میباشد:
*١- یارى زندان‌ها، جهت سمپاشى و ضد عفونى کردن میزان   ٢٢٠٠٠ لیتر مواد تهیه و تحویل زندان‌ها شد.
*٢-جهت عملیات سمپاشى ٣١٠ سمپاش برای عملیات ضدعفونى کردن بابت زندان‌ها و سطح شهر تهران تهیه و تحویل مجریان گردید.
*٣-طى جلسه‌اى که با پزشکان دانشگاه علوم پزشکى ایران داشتیم قرار شد با همکارى موسسه حامى کانادا و موسسه یاوران ایتام به عنوان حامى کادر درمانى بیمارستان هاى “رسول اکرم و فیروزگر” وارد عمل شویم.
*۴-خرید و تحویل  ٣ دستگاه ونتیلاتور به بیمارستان امام حسین از کمک‌هاى مردمى به موسسه یاوران ایتام.
*۵-خرید ١٠٠٠ عدد ماسک جهت بیمارستان رسول اکرم به صورت ضرب العجل
*۶-شناسایى دو کارگاه دوزندگى و تفاهم همکارى براى دوخت اقلام مورد نیاز مصرفى کادر درمانى.
این دو کارگاه متعلق به موسسه ایلیا و به نفع زنان سرپرست خانوار فعالیت دارند.
*۷-سفارش و خرید ۵٠٠٠ عدد ماسک N95
براى دو بیمارستان هدف
*۸-شناسایى کارگاه تولید شیلد و تحویل نمونه به بیمارستان جهت تایید فنى
گزارشات ما را در سایت یاوران ، اینستاگرام یاوران ، گروه کمپین واتساپ و گروه کمپین تلگرام دنبال فرمایید.

برای پیوستن به گروه تلگرام کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://t.me/joinchat/BHloFkaLtj6XoC5EMG5Qfw

برای پیوستن به گروه واتساپ کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://chat.whatsapp.com/E2WKODHqQYp9lzuYCNhG4h

*لینک  پرداخت از طریق بات:
https://bahamta.com/c/49340-9275086

لینک اینستاگرام :
yavaran_1382@