گزارش شماره ۱۱

((گزارش ۱۱))

*۱.خرید ۳۴ هزار متر پارچه تخصصی جهت تولید گان و ماسک
*۲.تحویل گان سرهمی

بیمارستان فیروزگر====  ۱۰۰ عدد

بیمارستان رسول اکرم==== ۲۰۰ عدد

علوم پزشکی کردستان ==== ۵۱۰ عدد

*۳. تحویل ماسک معمولی

بیمارستان روانپزشکی ایران ==== ۲۰۰  عدد

زندان قرچک ==== ۲۰۰۰ عدد اهدایی موسسه رعدالغدیر

*۴. خرید و اهدای یک دستگاه یخچال برای بخش جدید بیمارستان فیروزگر توسط خیر

گزارشات ما را در سایت، اینستاگرام، گروه کمپین واتساپ و تلگرام یاوران دنبال فرمایید.

برای پیوستن به گروه تلگرام کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://t.me/joinchat/BHloFkaLtj6XoC5EMG5Qfw

برای پیوستن به گروه واتساپ کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://chat.whatsapp.com/E2WKODHqQYp9lzuYCNhG4h

*لینک  پرداخت از طریق بات:
https://bahamta.com/c/49340-9275086

لینک اینستاگرام :
yavaran_1382@