گزارش شماره ۱۲

گزارش ۱۲

((کمپین یاری رسانی به تیم درمان برای ریشه‌کن کردن کرونا))

١- ارسال ٣٠٠ لیتر مایع ضدعفونی کننده برای بیمارستان اکبر آبادی

٢- ارسال ۴٠٠ لیتر مایع ضدعفونی کننده برای بیمارستان فیروزگر

۳- ارسال ٢۴٠ عدد گان برای بیمارستان حضرت رسول

۴- ارسال ١۶٠ جفت ساق دست و پا برای بیمارستان حضرت رسول

۵- ارسال ۵۵٠ عدد شیلد بیمارستانی برای بیمارستان حضرت رسول

۶- ارسال ۵٠٠ لیتر مایع ضد عفونی کننده برای بیمارستان حضرت رسول

۷- ارسال ٢٣٠ عدد گان برای بیمارستان فیروزگر

۸- ارسال ۴٣٠ عدد شیلد بیمارستانی برای بیمارستان فیروزگر

۹ – ارسال ٣٠٠ لیتر مایع ضد عفونی کننده برای بیمارستان فیروزگر

۱۰- ارسال ۵٠٠ عدد گان برای علوم پزشکی سیستان و بلوچستان

۹- ارسال ۵۵٠ عدد شیلد بیمارستانی برای علوم پزشکی سیستان و بلوچستان

١٠- ارسال ١۵٠٠ لیتر مایع ضد عفونی کننده برای علوم پزشکی سیستان و بلوچستان

گزارشات ما را در سایت، اینستاگرام، گروه کمپین واتساپ و تلگرام یاوران دنبال فرمایید.

برای پیوستن به گروه تلگرام کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://t.me/joinchat/BHloFkaLtj6XoC5EMG5Qfw

برای پیوستن به گروه واتساپ کمپین روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://chat.whatsapp.com/E2WKODHqQYp9lzuYCNhG4h

*لینک  پرداخت از طریق بات:
https://bahamta.com/c/49340-9275086

لینک اینستاگرام :
yavaran_1382@