استان تهران

تعداد کل یاور خواهان استان

۲۹۰

نفر ، می باشد

۱۴۴ پسر

۱۶۱ دختر

تهران

۱۶۸ نفر

۷۵

۹۳

کرج

۱۷ نفر

۱۳

۴

دماوند

۸ نفر

۴

۴۴

ملارد

۴۲ نفر

۱۶

۲۶

ورامین

۳۸ نفر

۲۰

۱۸

اسلامشهر

۳۲ نفر

۱۶

۱۶

استثنایی
نونهال
پیش دبستانی
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
دیپلم
دانشجو
۲
۲۷
۷
۱۰۳
۷۷
۵۱
۳۵
۱

استعداد درخشان و توانمدی یاورخواهان :

  • ملارد / رتبه اول حفظ قرآن کریم سال ۱۴۰۱
  • ورامین / رتبه اول پروژه های علمی دانش آموزی سال ۱۴۰۱


کارآفرینی های صورت گرفته برای مادران سرپرست خانوار:

اخبار یاوران

با سفارش نماد همدردی (استند تسلیت) اندوهتان را با یاری یتیمان همراه می شویم.