مشاوره

یاورخواهان یا مادران آن‌ها در صورت نیاز به مشاوره‌ی روانشناسی از طریق رابط یا داوطلب به این واحد معرفی می‌شوند تا اقدامات لازم در مورد ایشان صورت پذیرد.

هسته مشاوره یاوران، متشکل از متخصصین کادر روانشناسی هستند و یاورخواهان می توانند با اطمینان خاطر مسائل خود را با آنان مطرح نمایند.