کمپین یاری به کودک یتیم

طرح شهاب

به سرعت، با شتاب و ماهیانه

شما با پرداخت ۵۰ هزار تومان و یا به هر مبلغ که مایلید می‌توانید در این تلاش همراه و همیار ما باشید. تمامی این مبالغ همچون همیشه، صرف کودکان تحت حمایت خواهد شد.

جهت شرکت در این طرح میتوانید به راحتی از طریق سایت موسسه اقدام فرمایید.

https://yavaran.charityapp.ir/pay?pn=1&cid=130

اخبار یاوران

با سفارش نماد همدردی (استند تسلیت) اندوهتان را با یاری یتیمان همراه می شویم.