مادران سرپرست خانوار

به نام خالق زیبایی‌ها به نام مادر

هر یک از مادران سرپرست خانوار که امکان انجام حرفه و شغلی را داشته باشند، با قبول شرایط موسسه، توسط واحد کارآفرینی حمایت خواهند شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از کارآفرینی های صورت گرفته برای مادرانِ (سرپرست خانوار) کودکان تحت حمایت موسسه خیریه یاوران ایتام لینک ذیل را مطالعه نمایید.

کارآفرینی

با سپاس

 

اخبار یاوران

با سفارش نماد همدردی (استند تسلیت) اندوهتان را با یاری یتیمان همراه می شویم.