اخبار یاوران ایتام

تعمیر مسکن

گزارش تصویری از ساخت سرویس بهداشتی منزل یاورخواه تحت حمایت در بوشهر.

پس از بازدید متوجه شدیم، چاه خانه مشکل دارد و فضا آلوده شده و همینطور دسترسی به سرویس سخت بود. با پیگیری های رابط محترم، سرویس بهداشتی ساخته شد.

اخبار یاوران

با سفارش نماد همدردی (استند تسلیت) اندوهتان را با یاری یتیمان همراه می شویم.